Verantwoorde invoering van keuzedelen

Student en praktijkopleider in mobiliteit
Op 14 april stuurde SBB de brief 'Verantwoorde invoering van keuzedelen' aan de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer.

In de brief vraagt SBB de wetgever om geen nieuwe interventies te plegen op het proces van invoeren van de kwalificatiedossiers en de keuzedelen.

Dit op grond van het signaal dat de commissie overweegt om voor studenten die na 1 augustus afstuderen de resultaten van de keuzedelen mee moeten tellen voor de slaag-/ zakregeling.