UWV en SBB bundelen krachten

SBB erkent en begeleidt leerbedrijven waar mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding volgen. UWV helpt mensen met een uitkering naar werk. UWV en SBB gaan hierin vanaf 2020 nog meer samen optrekken, zowel op landelijk als regionaal niveau.

Door de nog sterkere samenwerking kunnen ook volwassenen vanuit de WW, via een leerbaan, met een mbo-certificaat of via praktijkleren in het mbo aan de slag op de arbeidsmarkt. Ook op het gebied van arbeidsmarktinformatie gaan UWV en SBB nog meer samenwerken.

Omscholing voorkomt instroom in sociale zekerheid

Tof Thissen, directeur UWV WERKbedrijf: "Wij komen veel mensen op de arbeidsmarkt tegen die worden bedreigd door ontslag, in een uitkeringssituatie zitten of bijvoorbeeld moeite hebben met leren. SBB heeft een groot netwerk van erkende leerbedrijven die ruimte willen bieden voor opleiding. Door intensiever samen te werken brengen we die twee werelden bij elkaar."

"Maar er is meer", zegt Thissen. "Als iemand zijn baan dreigt te verliezen, dan kan hij of zij binnen het netwerk van SBB gericht worden omgeschoold. Zo ga je van werk naar werk en beland je minder snel in een crisissituatie. Op deze manier wordt instroom in de sociale zekerheid voorkomen."

Helft leerbedrijven staat open voor zij-instromers

Hannie Vlug, directievoorzitter SBB: "UWV weet welke mensen via een praktijkopleiding willen en kunnen worden begeleid naar duurzaam werk. SBB heeft direct contact met de 250.000 leerbedrijven. Die twee met elkaar kunnen combineren, biedt echt kansen."

Vlug vervolgt: "Zeker omdat uit onderzoek blijkt dat de helft van de leerbedrijven openstaat voor het opleiden van zij-instromers. Daarmee kunnen leerbedrijven in de toekomst veel betekenen voor mensen die nog aan de kant staan. Tegelijkertijd biedt dit voor werkgevers kansen voor het oplossen van de huidige tekorten op de arbeidsmarkt."

Verdergaande samenwerking bekrachtigd

Beide partijen tekenden op 20 november een samenwerkingsovereenkomst om de verdergaande samenwerking te bekrachtigen.