Uitbreiding van pilot met mbo-certificaten van start

Vakexpert
Vanaf 23 mei kunnen samenwerkingsverbanden van scholen, bedrijven en sociale partners nieuwe voorstellen indienen voor de pilot met mbo-certificaten. De uitbreiding van de pilot betreft maximaal 24 certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van opleidingen.

Wat is er nodig om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten, zodat werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken? Om die vraag te beantwoorden gingen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in 2018 aan de slag met een pilot voor veertien certificaten, als nieuw instrument voor leven lang ontwikkelen. Naar verwachting zal de minister van OCW de certificaten per april 2019 vaststellen.

Ook andere doelgroepen

Nu de methodiek voor het selecteren van beroepsgerichte onderdelen van opleidingen gereed is, heeft de minister op 28 januari 2019 het bestuur van SBB verzocht een uitbreiding voor de pilot op te starten. Daardoor kunnen ook andere doelgroepen, sectoren en branches er ervaring mee opdoen. In het bijzonder sectoren buiten zorg en techniek worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen. Bovendien stelt de uitbreiding de deelnemers in de gelegenheid om de ontwikkelde methodiek te finetunen. Ook de sectorkamers en marktsegmenten van SBB worden bij de uitbreiding betrokken.

Voorstel indienen

Vanaf 23 mei 2019 kunnen samenwerkingsverbanden van bekostigde of niet-bekostigde scholen, bedrijven en sociale partners een voorstel indienen voor de uitbreiding van de pilot met mbo-certificaten. Daarbij gelden de volgende afspraken:

  • elk certificaat moet een zelfstandige arbeidsmarktrelevantie hebben
  • per certificaat mogen de beroepsgerichte onderdelen uit maar één kwalificatie worden geselecteerd
  • de huidige wettelijke kaders voor het verzorgen van (delen van) mbo-opleidingen zijn van toepassing
  • de school dient te beschikken over de diploma-erkenning voor de mbo-kwalificatie, aan een onderdeel waarvan een certificaat wordt verbonden
  • de school heeft een diplomagericht aanbod voor de kwalificatie, aan een onderdeel waarvan een certificaat wordt verbonden
  • de bedrijven waar de stages en leerbanen plaatsvinden vragen erkenning aan als leerbedrijf
  • de school ontvangt geen overheidsbekostiging voor de uitvoering van een deel van een mbo-opleiding

Voorlichtingsbijeenkomsten en meer informatie

Donderdag 16 mei in Zwolle en woensdag 22 mei in ’s-Hertogenbosch kunt u deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over de uitbreiding. U leest er meer over op de speciale community, waar u zich ook kunt aanmelden. Binnenkort vindt u daar ook informatie over het indienen van een voorstel.