Subsidiemogelijkheden kosten T-rijbewijs uitgebreid

T-rijbewijs
Vanaf 1 januari 2017 kunnen leerlingen uit het praktijkonderwijs die stage lopen in de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs. Tot nu toe was de subsidie alleen beschikbaar voor mbo-studenten.

Jongeren die op hun stageplaats met een trekker werken hebben daarvoor een T-rijbewijs nodig. Voor het T-rijbewijs moet een examen worden afgelegd bij het CBR, voor zowel theorie als praktijk. Dit brengt een forse financiële investering met zich mee. Colland (het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector) stelt subsidie beschikbaar voor de gemaakte kosten.

Aanvragen

De hoogte van de subsidie is vergelijkbaar met die van de cursusgroepenregeling van de sectoren Dierhouderij, Open Teelten en Paddenstoelen. Alleen de kosten die met ingang van 1 januari 2017 zijn gemaakt en die betrekking hebben op theorielessen, praktijklessen, leermiddelen, Eigen Verklaring en examengeld worden vergoed. De subsidieregeling loopt door tot en met 31 december 2017. Leerlingen kunnen via het Colland Administratie Systeem (CAS) een aanvraag indienen.

T-rijbewijs

Vanaf 1 juli 2015 is voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen een zogenaamd T-rijbewijs wettelijk verplicht. Het T-certificaat is daarmee komen te vervallen. Het trekkercertificaat kon tot 1 juli 2016 worden omgezet naar een T-rijbewijs. Deze wijziging in regelgeving heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de agrarische ondernemers. De signalen die de LTO-organisaties hierover hebben ontvangen zijn opgepakt. In overleg met FNV en CNV Vakmensen is gezocht naar een mogelijkheid om de kosten voor het behalen van de T-rijbewijs enigszins te drukken.