Stage- en leerbanenoffensief vergroot baankansen jongeren

Mirjam Sterk in gesprek met jongeren
‘Het actief bemiddelen van jongeren naar de arbeidsmarkt blijft een speerpunt in de Aanpak Jeugdwerkloosheid’. Dat zei Mirjam Sterk tijdens haar laatste optreden als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid op 31 maart 2015 op De WerkDag in Den Haag.

Op deze WerkDag blikte Sterk samen met minister Bussemaker (OCW) en minister Asscher (SZW) terug op de resultaten van de afgelopen twee jaar. Ook keek zij vooruit naar het vervolg van de Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Perspectief

De regionale aanpak van jeugdwerkloosheid gaf 50.000 jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt. Dankzij vele partijen vonden ruim 23.000 jonge mensen een (leer)baan of stageplaats. Ook kon deze groep deelnemen aan netwerkbijeenkomsten, sollicitatietrainingen of voorbereidingstrajecten. De nabije toekomst biedt nog meer perspectief: 79 goedgekeurde sectorplannen moeten 27.000 leerbanen opleveren.

Erkende leerbedrijven

SBB en de kenniscentra streden in de afgelopen twee jaar volop tegen jeugdwerkloosheid. Het stage- en leerbanenoffensief bracht na een daling (- 43.235) 47.645 nieuwe erkende leerbedrijven op, per saldo een groei van 4.410 leerbedrijven. Ook kregen meer leerbedrijven erkenningen voor verschillende branches. Dit zorgde voor bijna 31.000 extra erkenningen.

Toekomst

Het bemiddelen van jongeren naar de arbeidsmarkt is in de toekomst één van de vier speerpunten van het vervolg van de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Jonge mensen zonder startkwalificatie worden twee keer zo vaak werkloos. Daarom nemen de arbeidsmarktregio’s extra initiatieven voor kwetsbare groepen. Het stage- en leerbanenoffensief lost samen met studenten, onderwijs en bedrijfsleven tekorten aan stageplaatsen op. Zo halen jongeren hun startkwalificatie en vergroten zij hun baankansen.