Sectorkamer Handel maakt uitdagende planning voor 2018

Student en praktijkopleider
Sectorkamer Handel plande een aantal uitdagende activiteiten voor 2018, zoals onderhoud aan het dossier Commercie, afronding van het project Ondernemerschap en ondernemendheid en onderzoek naar niveau 2.

Tijdens de sectorkamervergadering van november 2017 is de planning vastgesteld voor het onderhoud van de kwalificatiedossiers. In 2018 wordt het volledige dossier Commercie onder de loep genomen. Hierbij gaat het om het monitoren van de zes commerciële kwalificaties, om vervolgens te kunnen bepalen of aan de kwalificaties onderhoud moet worden gepleegd. Denk aan betere aansluiting op de bpv, meer of andere vakspecifieke concrete kennisitems, meer of minder werkprocessen, andere afbakening van de beroepscontext of eventueel volledige herziening van een kwalificatie.

Het in 2017 gestarte project Ondernemerschap en ondernemendheid wordt in juni 2018 afgerond met een conferentie. De resultaten van het onderzoek worden doorvertaald naar een set sectorale en bovensectorale werkprocessen. Opvolgend zal de sectorkamer Handel de dossiers op niveau 4 en de keuzedelen rondom ondernemen op de agenda zetten.

Begin maart neemt de sectorkamer het onderzoeksrapport niveau 2 Handel in ontvangst. Vooraf wordt dit rapport besproken in het marktsegment Retail, door een miniconferentie. Doel van deze bespreking is te komen tot scenario’s voor niveau 2, die aan de leden van de sectorkamer Handel worden voorgelegd.

Zie ook: