SBB en A.S. Watson professionaliseren stages en leerbanen

De ondertekening van de overeenkomst
Als allereerste retailer gaat A.S. Watson samenwerken met SBB om de organisatie van stages en leerbanen voor mbo-studenten verder te professionaliseren. HR Directeur Jan Carel Uylenberg van A.S. Watson en algemeen directeur André Timmermans van SBB ondertekenden daarvoor op 3 mei een overeenkomst.

A.S. Watson is bekend van de winkelketens Kruidvat, Trekpleister en ICI PARIS XL. Met de overeenkomst beoogt de retailer het mede-opleiden van mbo-studenten verder te professionaliseren. Alle winkelfilialen begeleiden mbo-studenten voor de beroepen verkoper, eerste verkoper en verkoopspecialist. ICI PARIS XL begeleidt bovendien studenten die de opleiding voor schoonheidsspecialist volgen. A.S. Watson wil ook 100 jongeren van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs gelegenheid bieden om stage te lopen.

Opleiden is belangrijk

Jan Carel Uylenberg: “Wij vinden het opleiden van onze medewerkers erg belangrijk. De overeenkomst is een erkenning van onze jarenlange investering in het begeleiden en opleiden van studenten en helpt deze nog verder te professionaliseren. Aankomende vakmensen geven wij graag de kans om via stages en leerbanen werk- en leerervaring op te doen. De afspraken verhogen de kwaliteit van de zogeheten beroepspraktijkvorming in onze filialen en sluiten uitstekend aan bij onze visie op duurzaam HR-beleid. Door deze samenwerking wordt onze organisatie officieel erkend als professional op dit gebied.”

Betere leerbanen en stages

De acties van SBB voor kwaliteitsborging zijn van grote toegevoegde waarde voor A.S. Watson als leerbedrijf. SBB informeert A.S. Watson over de laatste ontwikkelingen rond opleiden in de retail, onderhoudt contact met de scholen en adviseert over het begeleiden van mbo-studenten op de werkvloer. André Timmermans: “Deze samenwerking levert voor het mbo meer en nog betere leerbanen en stages op. Goed voor de studenten, goed voor Kruidvat, Trekpleister en ICI Paris XL en goed voor de mbo-scholen. Deze samenwerking bewijst dat er in de sector voldoende perspectief en ambitie zit om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan.”

Begeleiding intensiveren

Naast de structurele opleiding voor praktijkopleiders intensiveert A.S. Watson met deze overeenkomst de begeleiding. Ook staat in de overeenkomst dat A.S. Watson studenten die, bijvoorbeeld na faillissement van een leerbedrijf, problemen hebben met het vinden van een vervangende stage of leerbaan, een oplossing helpt zoeken. Verder werkt de retailer mee aan tools en producten van SBB, zoals de enquête onder leerbedrijven om de vraag van de arbeidsmarkt en de stagemarkt te bepalen. Daarnaast zetten Kruidvat, Trekpleister en ICI Paris XL zich in om de kwaliteit van de stages en leerbanen verder te verhogen.

Op de foto v.l.n.r.: algemeen directeur SBB André Timmermans, HR Directeur A.S. Watson Jan Carel Uylenberg, sectorunitmanager Handel SBB Tina Boes