SBB blijft alert op signalen uit de zorg

Kantoor SBB in Zoetermeer
FNV publiceerde vanmorgen het rapport ‘Meldpunt stagemisbruik in de Zorg & Welzijn’. Het was SBB bekend dat FNV de afgelopen maanden meldingen verzamelde van medewerkers, stagiairs en leerlingen in de sector Zorg & Welzijn. SBB vindt het belangrijk dat signalen worden gemeld, zodat deze kunnen worden opgepakt.

Vanmorgen heeft SBB het rapport van FNV ook ontvangen en inhoudelijk kunnen bekijken. Het is goed hierbij op te merken dat veel klachten al eerder zijn behandeld door SBB omdat het om oude meldingen gaat, er dubbelingen in zitten en dat FNV meldingen heeft verzameld uit verschillende onderwijssectoren (vmbo, mbo en hbo). SBB zal de concrete signalen die dan overblijven over de erkende leerbedrijven in het mbo vanzelfsprekend nauwkeurig beoordelen en oppakken.

Deskundige begeleiding, veilige leeromgeving en passende werkzaamheden

SBB is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en de ondersteuning van leerbedrijven bij het verzorgen van stages. Het leerbedrijf moet zorgen voor goede deskundige begeleiding, een veilige leeromgeving en passende werkzaamheden.

Elk signaal wordt zeer serieusgenomen

Iedere student heeft recht op goede begeleiding, en iedere burger op goede, veilige zorg. Elk signaal dat wijst op het tegendeel, neemt SBB altijd zeer serieus. Zo nam SBB in 2019 erkende leerbedrijven in de thuiszorg extra onder de loep, en werd de kwaliteit van deze leerbedrijven met scholen en andere betrokkenen besproken.

Samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven essentieel

Daar waar geen of onvoldoende zicht was op de kwaliteit van het leerbedrijf, is een kwaliteitsgesprek gevoerd. Deze actie leidde tot verbeterplannen, maar heeft er ook toe geleid dat er ruim 200 erkenningen zijn ingetrokken. SBB houdt continu zicht op de leerbedrijven in het mbo en toetst voortdurend de kwaliteit. Hiervoor is de samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven essentieel.