SBB bekijkt aansluiting mbo-opleidingen op arbeidsmarkt

Een student en zijn praktijkopleider in de scheepvaart
Hoe tevreden zijn werkgevers over de aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt? In overleg met het ministerie van OCW bekijkt SBB hoe die vraag kan worden beantwoord. Aanleiding tot het verzoek was een motie van de VVD. De motie sluit aan op de doelstelling van SBB, dat bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben.

Eind 2015 diende de VVD een motie in bij de regering. De partij verzocht om de tevredenheid van werkgevers over de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt te gaan meten. De VVD stelde voor om te beginnen bij het mbo, met de gegevens van erkende leerbedrijven. Vanaf de begroting over 2017 moeten die gegevens een indicator zijn voor de beoordeling. Deze motie is aangenomen.

Het ministerie van OCW heeft SBB nu gevraagd op welke manieren het oordeel van de leerbedrijven het beste kan worden gemeten. Een van de opties is het koppelen aan een bestaand onderzoek, maar als dat niet haalbaar is wordt een apart onderzoek uitgevoerd.

Het beoogde onderzoek kan niet worden gebruikt voor de bekostiging van mbo-instellingen. Minister Bussemaker: “Het gaat bij deze motie om een landelijke indicator, die voor het mbo landelijk inzicht biedt in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij dus niet om een indicator op instellings- of opleidingsniveau en de indicator kan dus niet gebruikt worden voor de bekostiging van mbo-instellingen. Dat is niet gewenst.”