De arbeidsmarkt in techniek en gebouwde omgeving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om hierop te kunnen inspelen zijn voldoende vakmensen nodig. SBB presenteert daarom een adviesrapport over de betekenis voor de kwalificatiestructuur, keuzedelen en certificaten in het mbo.

Hoe komen we tot een passend onderwijsaanbod voor vakmensen in techniek en gebouwde omgeving? Hoe kan de kwalificatiestructuur meebewegen met de opleidingsbehoeften die ontstaan of veranderen? Om die vragen te beantwoorden heeft de sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving een tijdelijke werkgroep ingericht: de werkgroep Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. SBB sluit daarmee aan bij actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ambities van het kabinet voor de energietransitie en duurzaamheid.

Nu al veel mogelijkheden

Het onderzoek van SBB toont aan dat geen nieuwe beroepen ontstaan, maar dat het onderwerp wel van belang is voor alle mbo-beroepen in techniek en gebouwde omgeving. De huidige kwalificatiestructuur biedt al veel mogelijkheden om de thema's een plek te geven in dossiers, keuzedelen en mbo-certificaten.

Voorbeelden zijn de keuzedelen Aardbevingsbestendig bouwen, Onderhoud aan windturbines en Energieneutraal ontwerpen en bouwen. Zijinstromers kunnen gebruikmaken van de certificaten Adviseren over energiebesparende maatregelen, Benutten en toepassen van restwarmte en Smart maintenance.

Communiceren, samenwerken en adviseren steeds belangrijker

Vooral generieke vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en adviseren worden steeds belangrijker. Daarom is een van de adviezen om die vaardigheden onderdeel te laten zijn van alle kwalificatiedossiers waar deze van toepassing zijn. Daarnaast gelden, afhankelijk van het beroep, uiteraard vakspecifieke eisen waaraan de vakmensen van de toekomst moeten voldoen.

Er zijn ook wensen voor aanvullingen op de kwalificatiestructuur, zoals voor life cycle-denken, elektrificering, virtual reality en stakeholdermanagement. Deze kunnen een plek krijgen in keuzedelen of mbo-certificaten.

Samenwerken om aanbevelingen in praktijk te brengen

Samenwerking, zowel landelijk als regionaal, is een belangrijke voorwaarde om trajecten van de grond te krijgen en de energietransitie te doen slagen. Onderwijs en bedrijfsleven gaan de komende tijd met elkaar in gesprek om te onderzoeken hoe zij de aanbevelingen uit het adviesrapport in praktijk kunnen brengen.

Wilt u samen met onderwijs of bedrijfsleven een aanvraag doen voor een keuzedeel of een mbo-certificaat? Bezoek de portal Kwalificatiestructuur of stuur een bericht aan kwalificatiestructuur@s-bb.nl.

Klimaatbanen voor de energietransitie

Onlangs presenteerden UWV, SER en SBB de gezamenlijke publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving over beroepen in techniek en gebouwde omgeving die nodig zijn om de energietransitie vorm te geven.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Lees het volledige adviesrapport Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie of bekijk bijlage 4 met keuzedelen en mbo-certificaten.