Praktijkverklaring is paspoort naar arbeid voor leerling met beperking

Leerling ondertekent in het bijzijn van zijn leraar en stagebegeleider zijn praktijkverklaring
Vanaf 12 oktober zijn de mogelijkheden tot het vinden van duurzaam betaalde arbeid door leerlingen met een beperking sterk toegenomen. Deze leerlingen worden vanaf nu geschoold in wat ze wél kunnen en krijgen hiervoor een Praktijkverklaring. Tegelijkertijd leidt dit tot kostenbesparing en minder uitkeringen.

SBB brengt vandaag de 390 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs van deze aanpak op de hoogte en geeft hen toegang tot een netwerk van 230.000 leerbedrijven.

Scholen in wat je wel kan

Met deze nieuwe aanpak ondersteunt SBB de scholen met gerichte arbeidsmarktinformatie over kansrijke sectoren, wordt gebruikgemaakt van werkend leren en worden de leerlingen geschoold in onderdelen van het vak die ze wel kunnen uitvoeren. Het resultaat van de leerling wordt bekroond met een Praktijkverklaring van het leerbedrijf met daarop het stempel van de bedrijfstak. Zo krijgt een slagersknecht die worst kan maken of een kapster die kan wassen en spoelen dat vermeld op deze praktijkverklaring. Ze erkennen daarmee inzetbaarheid van de jongere op die werkzaamheden voor de hele sector. Dat is een prima paspoort naar de arbeidsmarkt.

Besparen op kosten en uitkeringen

Het ministerie van OCW betaalt de inzet van SBB waardoor er voor de scholen minder kosten zijn. De school bespaart dan op de kosten door gebruik te maken van de opleidingsmogelijkheden van leerbedrijven. Ook levert het vinden van werk via de leerbedrijven een kortere onderwijstijd op. Als de leerling geschikt werk heeft gevonden, is het doel bereikt en stopt de opleiding. De effectiviteit van de aanpak is beproefd op een tiental scholen en ook gemeenten als Rotterdam en Nijmegen zijn enthousiast. De overstap van school naar werk levert voor deze jongeren eerder duurzame banen op en dat betekent naast betere arbeidsdeelname ook minder uitkeringen en minder kostbare re-integratie.

Leerlingwezen blijkt effectief

“De ondersteuning is gebaseerd op het systeem van het werkend leren in het middelbaar beroepsonderwijs waarmee al bijna een eeuw lang jaarlijks zo’n 100.000 jongeren een baan vinden in het bedrijfsleven”, zegt Michaël van Straalen, voorzitter SBB. “Dat komt nog het meest overeen met het oude leerlingwezen waarin de jongeren leren van een ervaren vakman. Weinig schools, met alle rust en aandacht en in een persoonlijke meester-gezelrelatie”.  

Brede steun

Michaël van Straalen, tevens voorzitter MKB Nederland: “Deze aanpak heeft de steun van de werkgevers- en werknemersorganisaties die dit als een bijdrage zien om hun participatieafspraken met het kabinet te realiseren. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het kabinet regelt dat deze jongeren automatisch in het doelgroepregister komen te staan en een doelgroepverklaring van het UWV krijgen. De jongeren kunnen dan worden meegeteld voor het bereiken van de 100.000 banen-doelstelling. Dat is in het belang van de jongere en de werkgever.” Ook de scholenorganisaties ondersteunen de aanpak.