Ook mbo-stagiairs uitgezonderd van avondklok

Alle mbo-studenten voor wie het noodzakelijk is dat ze ’s avonds leren in de praktijk hebben recht op een werkgeversverklaring. Deze uitzondering op de avondklok geldt voor studenten met een leerbaan (bbl), maar óók voor studenten die stage lopen (bol).

Na een debat heeft de Tweede Kamer vandaag ingestemd met de avondklok. Het betekent dat mensen tussen 21.00 en 04.30 uur moeten binnenblijven. De maatregel gaat in op zaterdag 23 januari om 21.00 uur en geldt tot 10 februari 04.30 uur.

Uitzonderingen op de avondklok

Het kabinet maakt een aantal uitzonderingen op de avondklok, zoals voor werknemers in vitale beroepen en mantelzorgers. Ook voor mbo-studenten met een stage of leerbaan, die van hun werkgever ’s avonds moeten leren in de praktijk, geldt een uitzondering.

Gebruik de formulieren van de Rijksoverheid

Bedrijven moeten aan de betreffende studenten een werkgeversverklaring geven. Bovendien moet elke student tijdens de avondklok een eigen verklaring bij zich hebben. Meer uitleg en beide formulieren zijn beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Meer weten over het actieplan van SBB? Of hebt ú ruimte voor een student? s-bb.nl/helpt