Onderzoekskader toezicht SBB van kracht

Per 1 augustus 2016 is het onderzoekskader voor het toezicht op SBB van kracht. In dit kader is de werkwijze voor het toezicht op de uitvoering van de wettelijk taken beschreven. De beschrijving is afgestemd met directie en bestuur van SBB.

Per 1 augustus 2015 zijn de wettelijke taken van de kenniscentra voor beroepsonderwijs bedrijfsleven overgedragen aan SBB. Daarom heeft de inspectie met SBB en andere partijen een nieuw toezichtkader ontwikkeld. Daarbij is gekeken naar de ervaringen uit het verleden met het toezicht op de voormalige kenniscentra. Ook is zoveel mogelijk aangesloten op de werkwijze van de inspectie bij scholen.

Het toezicht richt zich op de resultaten van de uitvoering van de wettelijke taken. Daarnaast geeft het een oordeel over de kwaliteit en de borging.

Onderzoekskader