Nynke en Liesje lopen stage in Londen

Nynke Baarda en Liesje Hoekstra
Vijf weken stage lopen bij een kinderdagverblijf in Londen. Nynke Baarda en Liesje Hoekstra, die bij ROC Friese Poort een mbo-opleiding volgen tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker, hebben er geen spijt van. Hoe verloopt het erkenningsproces, welke ervaringen heeft het kinderdagverblijf en waarom is buitenlandervaring zo belangrijk?

“Op school kregen we het aanbod om in het buitenland stage te gaan lopen”, kijkt Nynke terug. “Na een aantal presentaties koos ik voor kinderdagverblijf Queensberry Nursery in Londen. Door in februari en maart vijf weken mee te draaien en mee te kijken heb ik heel veel geleerd, zoals de grote verschillen tussen Nederland en Londen en de Engelse taal. Het leukst vond ik de omgang met de kinderen en de collega’s. Alles klikte en ik had het erg naar mijn zin.”

Ook studiegenoot Liesje leerde veel van de buitenlandstage. “We hebben bijvoorbeeld zelfstandig een accommodatie gezocht om die vijf weken te verblijven. Verder moesten we in het Engels een cv opstellen en een motivatiebrief schrijven. En dan waren er praktische dingen zoals onze OV-chipkaart stopzetten en een beurs voor uitwonenden aanvragen bij DUO. Tegen andere studenten zeg ik: doen, je krijgt er absoluut geen spijt van. Het is een mooie ervaring die je simpelweg niet wilt missen.”

Erkenning via Skype of FaceTime

Waar andere adviseurs praktijkleren een binnen- en buitenlands pakket combineren, richt Nelke van Heest van SBB zich volledig op leerbedrijven over de grens. “Mijn pakket telt 621 actieve leerbedrijven. Voor de erkenning heb ik telefonisch en per e-mail een gesprek over de beroepsomgeving, kerntaken en werkprocessen, begeleiding, afspraken met het roc, veiligheid, enzovoorts. Omdat ik liefst wil zien met wie ik maken heb, spreek ik ook regelmatig af via Skype of FaceTime.”

De adviseurs buitenland bestuderen ook de portfolio’s van scholen over de bedrijven en in diverse landen betrekken ze partnerorganisaties bij de erkenningsaanvraag. “Internationale stages zitten voor het mbo in de lift”, stelt Nelke vast. “Vanuit mijn eigen woon- en werkervaring vind ik het geweldig om met roc’s, leerbedrijven en studenten mee te denken om een buitenlandervaring binnen de kaders van de Wet educatie en beroepsonderwijs mogelijk te maken.”

Very proud

Miss Bernie Nugent is praktijkopleider bij het erkende leerbedrijf Queensberry Nursery. “We are very proud to have become an accredited work placement company. Our mentors work hard in insuring the students get the best out of their time with us, and become part of our nursery team while they are here. The students are told about our Health and Safety rules within the nursery. At the same time, our staff love to hear about how things are done in other countries and maybe learn something.”

“I discussed with Nelke that we want the students to become fully involved with the day to day life in our nursery”, vervolgt Bernie. “We also got a list of what the girls should achieve when they are with us. Nynke and Liesje were great students and their time with us went by too quickly. I think they were sad to leave. Language has never been a barrier as all the students speak excellent English, so they are able to read stories, sing songs et cetera to the children, which is a credit to them.”

Meerwaarde voor studenten

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor internationale mobiliteit. Begin dit jaar verscheen een kwalitatief onderzoek met indrukwekkende cijfers. Beleidsadviseur Rob van Wezel van SBB: “Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde van mobiliteit vanuit het perspectief van studenten. Zo werd 92% van de respondenten zelfstandiger en verbeterde 87% zijn of haar talenkennis. Meer dan de helft van de studenten geeft aan dat ook de professionele vaardigheden zijn versterkt.”

“Elke student verdient een internationale leerervaring”, vindt Rob. “SBB stimuleert dit onder meer met erkende leerbedrijven van hoge kwaliteit en internationale keuzedelen. Maar we focussen ook op mogelijkheden bínnen Nederland – bijvoorbeeld bij een bedrijf waar Duits de voertaal is of waar de student contact heeft met buitenlandse leveranciers. We werken aan een manier om die bedrijven via Stagemarkt.nl gemakkelijk voor mbo-studenten vindbaar te maken.”

Brief van de minster

Studeren of stage lopen in het buitenland is een uitstekend middel om excellentie in het mbo te bevorderen. Afgelopen zomer stuurde minister Van Engelshoven van OCW een brief over het onderwerp aan de Tweede Kamer. “Ik vind het belangrijk dat elke student in het mbo en ho internationale ervaring en competenties op kan doen”, schrijft de minister. “Passend bij wat de student wil en kan, bij wat de instelling kan bieden en bij wat er nodig is in de samenleving en op de arbeidsmarkt.”

De website van Nuffic, waarvoor SBB de meeste cijfers aanlevert, laat zien dat 7% van de mbo-studenten in 2016 een buitenlandstage volgde. Spanje, Duitsland en België vormen de top 3 van populaire landen. “De minister vindt dat Nederland een mobiliteit van 10% zou moeten bereiken”, besluit Rob. “Alle reden om daar in goede samenwerking met beroepsonderwijs en bedrijfsleven de schouders onder te zetten.”