Nijmegen stoomt mbo-studenten klaar als handhaver 2.0

Nijmegen stoomt mbo-studenten klaar als handhaver 2.0
De opleiding tot handhaver naar een hoger niveau tillen én zorgen dat mbo-studenten hun studiejaar kunnen afmaken. Door goed overleg en een slimme app weten gemeente Nijmegen, twee lokale scholen en SBB dat met elkaar te realiseren.

De afdeling Toezicht & Handhaving van gemeente Nijmegen is grootafnemer van ROC Nijmegen. Bijna elke student van de niveau3-opleiding Handhaver toezicht en veiligheid loopt er stage. Is het niet een blokstage waarin de studenten drie maanden continu meelopen, dan is het wel een projectstage waarin ze bijvoorbeeld in een groepje de parkeeroverlast bij een basisschool analyseren en oplossen.

Handhavers treden steeds vaker informatiegestuurd op

Maar de laatste jaren is het werk van boa’s, handhavers en toezichthouders flink aan het veranderen. Leon Blokzijl ziet dat als stagecoördinator en integraal toezichthouder bij de gemeente in de praktijk gebeuren. “Net als de politie, treden we steeds vaker informatiegestuurd op”, legt hij uit. “Door data te verzamelen, weten we van tevoren in welke wijken we moeten zijn.”

Informatiegestuurd optreden vraagt extra vaardigheden

Informatiegestuurd optreden vraagt wel extra vaardigheden van de aankomende vakman of vakvrouw. “Daarom spraken adviseur praktijkleren Jack Grummer van SBB en ik al vaker over het kwalificatiedossier”, vervolgt Leon. “Wat kunnen we doen, om de opleiding tot handhaver naar een hoger niveau te tillen? Want uiteindelijk hebben we behoefte aan de handhaver 2.0.”

Verzoek om stageplaatsen van Helicon brengt Leon op idee

Helicon MBO Nijmegen verzorgt de opleiding Stad en mens, met de specialisatie Stad en wijk. Als Leon begin 2020 het verzoek krijgt om ook voor die school stageplaatsen beschikbaar te stellen, komt hij op een idee. “Deze mbo4-studenten worden onder andere opgeleid tot wijkregisseur. Dat sluit heel goed aan bij onze activiteiten en biedt tegelijk kansen om in te spelen op de veranderingen.”

Mbo-studenten van twee scholen werken samen

De coronacrisis brengt Leons ideeën in een stroomversnelling. “We besloten om stages op afstand aan te bieden. Daarvoor hebben we een app ontwikkeld, waarmee de studenten van de twee scholen de openbare ruimte scannen op het naleven van de coronamaatregelen. Zes studenten van het Helicon zijn in de lead en dertig studenten van ROC Nijmegen focussen op de uitvoering.”

Werken en leren in eigen omgeving

Sinds half mei zijn de studenten op pad. Leon: “Ze scannen winkelgebieden, terrassen, enzovoorts. En dat doen ze in hun eigen omgeving, dus zonder te hoeven reizen. Bovendien hoeft het niet in uniform. Vervolgens analyseren ze de verschillen in gedrag: was het druk op een locatie, wat voor weer was het, denk je dat een aangegeven looprichting mensen zou helpen om zich beter gedragen, enzovoorts.”

Extra element maakt stageperiode nog interessanter

Als extra element, vraagt Leon de studenten om te onderzoeken of ook het gedrag van de jeugd is veranderd. “Naast die belangrijke ervaring met informatiegestuurd optreden hangt er dus ook een stukje lifestyle aan vast. En tot slot besteden we natuurlijk aandacht aan de leerdoelen die bij de opleiding horen. Ik kijk uit naar de presentaties waarmee de studenten hun stageperiode eind juni afsluiten.”

Volop belangstelling voor vernieuwende aanpak

Diverse gemeenten en veiligheidsregio’s toonden al belangstelling voor de vernieuwende aanpak. “Zonder fysiek contact, zonder dat we extra mensen op de afdeling hebben lopen, laten we de studenten op een eigentijds manier leren in de praktijk. Terwijl het ons nog waardevolle informatie oplevert ook! Dankzij de verzamelde data kunnen wij handhavers naar de plekken sturen waar dat echt nodig is.”

Sparren met adviseur praktijkleren is hartstikke leuk

“Op dit moment gaat het er allereerst om dat we als erkend leerbedrijf mbo-studenten de mogelijkheid bieden om hun studiejaar af te maken”, besluit Leon. “Maar ook samenwerken met de twee scholen en sparren met Jack, die vanuit SBB de kwalificatiedossiers als zijn broekzak kent, is natuurlijk hartstikke leuk. Hoe meer samenwerking hoe beter.”

Benieuwd naar SBB’s actieplan voor stages en leerbanen? s-bb.nl/helpt