Nieuwe werkwijze SBB vergroot kansen van mbo-studenten op de arbeidsmarkt

Student en praktijkopleider in mode en maatkleding
Vandaag zijn de uitkomsten van de toepassing van de nieuwe werkwijze doelmatigheid op de eerste vier kwalificatiedossiers bekendgemaakt, en aangeboden aan de minister van OCW. In december 2018 presenteerde SBB deze nieuwe werkwijze.

De nieuwe werkwijze is een doorbraak in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, waarmee eerder kan worden bijgestuurd als de aansluiting van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt in het geding is.

Aansluiting op de arbeidsmarkt

SBB signaleert volgens de nieuwe werkwijze jaarlijks bij welke mbo-opleidingen er mogelijk reden tot zorg is over de aansluiting op de arbeidsmarkt. We analyseren, onderzoeken en brengen (als dat nodig is) een advies uit. Vervolgens nemen onderwijs en bedrijfsleven een besluit over welke maatregelen worden genomen én voeren deze uit.

Voorbeelden

Voorbeelden van maatregelen zijn een reductie van het aantal studenten of het actualiseren van de inhoud van de opleiding. We kijken ook naar opleidingen waarbij het arbeidsperspectief heel goed is, maar waar (nog) onvoldoende gediplomeerden zijn. SBB is al aan de slag met de nieuwe werkwijze. Of deze structureel kan worden, is afhankelijk van het ter beschikking stellen van extra financiële middelen door de minister van OCW.

Onderwijs en bedrijfsleven nemen regie

SBB-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Onderwijs en bedrijfsleven kunnen hierin samen de structurele regie en verantwoordelijkheid nemen voor een doelmatig onderwijsaanbod. Zo zorgen we ervoor dat de opleidingen van vandaag nog beter aansluiten bij de beroepen én vervolgopleidingen van morgen.”

Wereldwijd unieke samenwerking

Duovoorzitter Ton Heerts: “Een goede voorbereiding op een carrière begint voor ongeveer 500.000 studenten in het mbo. Hoe we als beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen de schouders zetten onder de beste aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is wereldwijd uniek, zo toont ook dit advies. Daar mogen we trots op zijn. Binnen SBB is afgesproken dat bij reductie of juist het stimuleren van opleidingen de scholen erover gaan, hoe dat dan gerealiseerd moet worden.”

Eerste resultaten bekend

De werkwijze doelmatigheid is, op verzoek van de minister van OCW, als eerste door SBB toegepast op de kwalificatiedossiers Artiesten, DTP/Mediamaken, Mode/maatkleding en Mediavormgeving. Een samenvatting van de maatregelen die daaruit zijn voortgekomen en een visuele toelichting op de werkwijze doelmatigheid vindt u onderstaand.

KiesMBO.nl

Ook voor jongeren die bezig zijn met hun studiekeuze en loopbaanoriëntatie is het interessant te weten hoe een toekomstige opleiding aansluit op de arbeidsmarkt. KiesMBO.nl is de mbo-portal voor studie- en beroepskeuze die hen deze informatie biedt. Naast informatie over het mbo, beroepen en opleidingen vinden zij hier onder andere informatie over de kans op een baan en op doorstroom naar het mbo of hbo na het afronden van een opleiding. KiesMBO.nl is in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld.