Nieuwe regelingen OCW over doelmatigheid

Student en praktijkopleider richten afdeling in
Eind 2015 publiceerde het ministerie van OCW in de Staatscourant twee nieuwe regelingen: de Regeling melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen en de Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs.

De Regeling melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen sluit aan op artikel 6.1.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Dat artikel stelt scholen die het voornemen hebben een beroepsopleiding te starten of beëindigen verplicht om dat te melden. De nieuwe regeling beschrijft wanneer een school dat bij DUO moet doen en welke informatie moet worden aangeleverd. Andere scholen en het bedrijfsleven kunnen er dan rekening mee houden en indien nodig in overleg treden.

De Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs gaat over de zorgplichten van mbo-scholen. De beleidsregel vormt het kader voor de commissie macrodoelmatigheid die 1 september onder voorzitterschap van Frans Leijnse is gestart. Zijn er signalen dat een school niet aan een van de zorgplichten voldoet, dan kan de minister aan de commissie vragen een onderzoek in te stellen. Ook scholen, bedrijfsleven en gemeenten kunnen daarom vragen. De beleidsregel omschrijft de criteria die de commissie bij dat onderzoek gebruikt.

Doelmatigheid is een van de speerpunten van SBB. Door een goede dialoog zorgen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Zie ook: