MKB-Nederland roept op tot behoud Meld- en expertisepunt

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland en boegbeeld van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap, heeft begin september een brief gestuurd aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met zorgen over de toekomst van het kleinschalig specialistisch vakmanschap.

In de brief wordt aandacht gevraagd voor de belangrijke rol van het Meld- en expertisepunt bij het behoud en de ontwikkeling van de kleinschalige beroepen en hun opleidingen in Nederland en het belang van voortzetting van de financiering na 2020, nu het ministerie van OCW heeft besloten om de subsidie te stoppen per 1 januari 2021.

De brief vraagt aandacht voor de resultaten die zijn bereikt, het belang van het monitoren van de in- en uitstroom van de kleinschalige beroepen en opleidingen en de rol van het Meld- en expertisepunt bij een leven lang ontwikkelen in kleinschalig specialistisch vakmanschap.

MKB-Nederland doet een dringend beroep op de bewindslieden om een oplossing te vinden en gezamenlijk (structurele) financiering mogelijk te maken, zodat het Meld- en expertisepunt het belangrijke werk ook in de toekomst kan blijven voortzetten voor deze doelgroep, zoals lijstenmakers, betonstaalverwerkers, pianotechnici, schoenherstellers, natuursteenbewerkers en orthopedische schoentechnici.

MKB-Nederland is in afwachting van een reactie op haar brief.