LLokaal start invulling derde steunpakket in Leidse regio

De nieuwe Leidse educatieve matchmaker LLokaal gaf op 5 november het startsein voor een leven lang ontwikkelen in de regio Leiden. De partners van het samenwerkingsverband, waaronder SBB, adviseren werkzoekenden over opleidingen waar de arbeidsmarkt om vraagt. Daarmee geven ze invulling aan het derde steunpakket van het kabinet.

Met breed praktijkleren zorgt LLokaal voor duurzame om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden in kwetsbare sectoren, zodat ze aan de slag kunnen in kansrijke sectoren. Dat kan bijvoorbeeld met mbo-certificaten, verkorte bbl-trajecten en de praktijkverklaring in het mbo. Met de samenwerking geven de partners in de Leidse regio invulling aan het derde steunpakket van het kabinet.

Mensen helpen bij volgende stap in carrière

Otto Jelsma, voorzitter college van bestuur mboRijnland: “We zijn erg trots dat we samen met SBB en Leren en Werken Rijn Gouwe van start gaan om mensen te helpen bij de volgende stap in hun carrière. Zo willen we de mismatch tussen vraag en aanbod terugdringen en dragen wij, samen met onze partners, bij aan verduurzaming van de regionale arbeidsmarkt.”

Snel schakelen vanuit korte lijnen

Mina Dewkalie, projectleider Leren en Werken Rijn Gouwe: “De samenwerking met de stakeholders in deze setting is ideaal. Vanuit de korte lijnen kunnen wij snel schakelen om eenieder te voorzien van goed advies over leren en/of werken. Daar hebben we samenwerking, creativiteit en een no-nonsensementaliteit voor nodig.’’

Inzetten op passende leerbanen voor werkenden en werkzoekenden

Hannie Vlug, directievoorzitter SBB: “Het nieuwe initiatief LLokaal biedt vanuit de samenwerking de mogelijkheid om te komen tot een werkende regionale infrastructuur. We zetten extra in op een goed regionaal scholingsaanbod met gerichte werving en matching op passende leerbanen voor werkenden en werkzoekenden.”

Leven lang ontwikkelen in regio mogelijk maken

LLokaal is een initiatief van mboRijnland om een leven lang ontwikkelen in de regio mogelijk te maken. De eerste partners zijn Leren en Werken Rijn Gouwe, UWV en SBB. Via SBB zijn ook erkende leerbedrijven aangesloten. De samenwerking wordt de komende periode verbreed met andere partners, waaronder het georganiseerde bedrijfsleven en de werknemersorganisaties.