IHKS presenteert communicatiemiddelen over herziene kwalificatiestructuur

Fotograaf geeft instructie aan een student
Het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) ontwikkelde een handreiking en een presentatie die scholen kunnen gebruiken om hun leerbedrijven voor te lichten over de herziene kwalificatiestructuur. IHKS deed dat samen met regieorganisatie Herziening MBO, vertegenwoordigers vanuit de scholen en het bedrijfsleven en SBB.

De handreiking is een Word-document met de belangrijkste informatie over de herziening. Dit document bevat beknopte informatie in eenvoudig taalgebruik met zo min mogelijk onderwijsjargon. Uw school kan de handreiking aanvullen met informatie die volgens u relevant is om te communiceren aan uw leerbedrijven. In de handreiking staan hiervoor suggesties. U kunt hem gebruiken als brief aan leerbedrijven waarmee uw school samenwerkt, als begeleidend schrijven bij de bpv-overeenkomst of als extra informatie na een voorlichtingsbijeenkomst voor leerbedrijven.

De PowerPoint-presentatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor leerbedrijven. Op herzieningmbo.nl vindt u het originele PowerPoint-bestand, waarin u zelf sheets kunt toevoegen of verbergen.

Het servicepunt is hét startpunt voor scholen voor praktische informatie over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur en werkt nauw samen met de AOC Raad, het ministerie van OCW (Herziening MBO), saMBO-ICT, het Servicepunt examinering mbo en SBB. Het servicepunt is actief tot 1 november 2016.