Event Specialistisch vakmanschap draait om dynamiek, stevig fundament en zichtbaarheid

betonwerker
15 december organiseerde het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap het online event Dynamisch Vakmanschap. Vanuit Pakhuis de Zwijger spraken beroepsonderwijs, bedrijfsleven en studenten over de dynamiek in het specialistisch vakmanschap.

Directievoorzitter van SBB Hannie Vlug opent het event: "Deze waardevolle beroepen en opleidingen geven kleur aan de arbeidsmarkt en onze maatschappij. De dynamiek zit in het voortbewegen van de opleidingen, waarbij het toverwoord innovatie is." Vlug benadrukt dat, zeker ook in deze tijd, de beroepen kansrijk zijn en vakmensen keihard nodig zijn. "Daarom is een stevig fundament cruciaal voor het voortbestaan van deze beroepen en unieke opleidingen."

Maatwerk

Tweede Kamerlid van de Christen Unie Eppo Bruins diende eerder met positief resultaat een motie in om het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap bij SBB te behouden: "Dit is nodig omdat specialistisch vakmanschap niet in de systemen van de overheid past, maar om maatwerk vraagt. Deze beroepen mogen niet verdwijnen. Ze dragen bij aan het bruto nationaal product, zijn prachtig en de manier van overdracht van het vakmanschap is zo uniek dat andere sectoren ervan kunnen leren."

Krachtenbundeling

Voorzitter van MKB-Nederland en boegbeeld van het Meld- en expertisepunt Jacco Vonhof is tevreden dat met de lobby de werkzaamheden van het Meld- en expertisepunt nog twee jaar kunnen doorgaan, maar benadrukt dat dit niet genoeg is om deze beroepen en opleidingen te blijven behouden. "In het komende regeerakkoord moet het Meld- en expertisepunt structureel worden geborgd en dat moeten we samen doen." Eppo Bruins zegt toe dat hij alert blijft dat specialistisch vakmanschap een plek krijgt.

Andere inrichting van het onderwijs

"Maken, maken, maken. Uren achter elkaar", zegt de directeur van de meesteropleiding Coupeur Roger Gerards. "Om specialist te worden moet je presteren op topsportniveau. Daarmee is specialistisch vakmanschap een leven lang ontwikkelen en steeds verder specialiseren." Gerards geeft aan dat dit vraagt om een andere kijk op en inrichting van het onderwijs, namelijk vanuit de behoefte op de arbeidsmarkt en talenten van studenten.

Betrokkenheid van de branche

Directeur van het Hout- en Meubileringscollege Stephan Welie beaamt dit en geeft aan dat betrokkenheid van de branche cruciaal is. "Branches moeten het gevoel hebben dat het om 'hun' opleiding gaat." Directeur van de Dutch HealthTec Academy Ruud Mols vult aan dat de opleiding Shoe developer zo is opgezet, dat die meer studenten trekt en ook de uitstroom als schoenhersteller tot de mogelijkheden behoort. "De grote uitdaging is het vinden van genoeg studenten, want werk is er genoeg."

Doeners het vakgebied laten zien

"In het primair onderwijs en op de havo worden de doeners niet gezien. En het is zo belangrijk om ze in een vroeg stadium het werken met de handen in deze vakgebieden te laten zien, te laten doen en dat de juiste waardering te geven", aldus voorzitter van de MBO Raad Adnan Tekin. Tekin pleit voor meer zichtbaarheid van de beroepsgerichte opleidingen en ook een later keuzemoment voor leerlingen. "Dan gaan veel meer leerlingen deze richting op."

Open dag

Oud-student van de opleiding Pianotechniek Anne de Jong heeft dit zelf ondervonden. Bij toeval kwam De Jong de opleiding tegen bij een open dag op het Hout- en Meubileringscollege. Ze wist direct dat dit haar passie is en nu werkt ze bij een mooi pianotechnisch bedrijf.

SV-bril opzetten

Vanuit de brancheorganisaties geven Marieke Smit (lijstenmakers) en Connie Balvert (betonstaalvlechters) aan dat zij ondersteuning nodig hebben om in onderwijsland hun weg te vinden. Het Meld- en expertisepunt speelt daarin een cruciale verbindende rol. Adnan Tekin erkent dat het niet vanzelfsprekend is dat het onderwijs wordt gevonden en benadrukt dat we altijd de 'SV-bril' moeten opzetten om elkaar in het vizier te houden. We moeten met een andere bril naar de sector kijken en de bril op de juiste momenten durven en blijven opzetten.

Fundament onder specialistisch vakmanschap

Voorzitter van de sectorkamer Specialistisch vakmanschap en secretaris van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging Margret Hoekenga benadrukt dat het Meld- en expertisepunt cruciaal is voor het ondersteunen van kleinschalige branches in het onderwijsveld en het fundament onder specialistisch vakmanschap. Hoekenga is blij met de steun en lobby van alle kanten en hoopt dat het in alle verkiezingsprogramma’s in het voorjaar van 2021 komt te staan.

Kijk het evenement terug

Bekijk een korte animatie met de activiteiten in 2020

Bekijk de opleidingstool voor een leven lang ontwikkelen