Enorm succes voor Grafisch Lyceum Utrecht en SBB

Sinds de start van de coronacrisis werken onderwijs, bedrijfsleven en SBB continu aan het verminderen van de tekorten in regio’s en sectoren. Een mooi voorbeeld is de e-mailactie, die het Grafisch Lyceum Utrecht en SBB begin februari hebben uitgezet naar leerbedrijven in geselecteerde regio’s om de behoefte aan stageplekken te inventariseren.

Meer weten over het actieplan van SBB? Of hebt ú ruimte voor een student? s-bb.nl/helpt

De vakschool Grafisch Lyceum Utrecht geeft een garantie af dat er voor alle studenten een erkende stageplaats gevonden wordt. In deze coronaperiode kostte dat wat meer moeite dan anders. Voor een laatste groepje studenten is die zoektocht versneld door onder andere een gezamenlijke actie met adviseur praktijkleren Elisheva van den Brink van SBB, waardoor alle 524 studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht op tijd een stageplaats hadden.

Ruim 150 reacties

“De actie heeft ons ruim 150 reacties opgeleverd van bedrijven die openstaan voor één of meer stagiairs”, zegt Bert van Toor, hoofd Bureau Bedrijfscontacten van het Grafisch Lyceum Utrecht. “Dat grote aantal heeft ons compleet verrast en het gegeven dat veel bedrijven te kennen gaven voorkeur te hebben voor een stagiair van een vakschool, maakt ons trots.”

Meer studenten geholpen aan stageplek

Het aantal reacties van leerbedrijven was natuurlijk veel meer dan dat het Grafisch Lyceum Utrecht nodig had. Daardoor heeft SBB met de overige bedrijven nog veel meer studenten van andere scholen in de regio kunnen helpen aan een stageplaats.

Actieplan om stages en leerbanen te behouden

Vorig jaar april presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Onderwijs en bedrijfsleven willen hiermee schooluitval en een toename van de werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen. Samen met scholen, leerbedrijven en regionale partners zoekt SBB naar oplossingen voor de tekorten.

Meer weten over het actieplan van SBB? Of hebt ú ruimte voor een student? s-bb.nl/helpt