Eerste mbo-praktijkverklaringen uitgereikt

Plaatje
Vandaag reikte staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark de eerste twee mbo-praktijkverklaringen uit. De staatssecretaris deed dat tijdens een werkbezoek aan Sligro Leiden, het leerbedrijf dat de twee studenten heeft begeleid.

Mensen zonder startkwalificatie zijn relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt en vaker afhankelijk van een uitkering. Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders staan aan de kant, terwijl er een grote behoefte is aan vakmensen.

Leren in de praktijk kan helpen om mensen weer mee te laten doen, van een volwassene in de bijstand of een twintiger die onder zijn niveau werkt tot een statushouder die de Nederlandse taal nog niet machtig is.

Begeleiding, leerbaan en inkomen

Het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of mbo-certificaat is voor sommigen nog een brug te ver. Met de pilots praktijkleren wordt verkend of de praktijkverklaring de overgang naar duurzaam werk vergroot.

Erkende leerbedrijven, mbo-scholen, gemeenten, UWV en sociale werkvoorziening doen die verkenning van 2018 tot 2020 in de regio. Vaste onderdelen van de leerroute zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen.

Bestaande delen van een mbo-opleiding

Op basis van de vraag van een leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden, gaat de student onder begeleiding van een praktijkopleider aan de slag met bestaande delen van een mbo-opleiding.

De student volgt in de meeste gevallen geen lessen en doet geen examen, maar krijgt wel een praktijkverklaring wanneer hij deze onderdelen beheerst. Zo kan hij ook aan andere bedrijven laten zien wat hij kan, en ontstaat mogelijk een opstap om direct of later in de carrière nog door te leren.

Werknemers breder en beter inzetten

Voor werkgevers kan de aanpak een instrument zijn om potentiële, maar ook bestaande werknemers breder en beter te kunnen inzetten.

De eerste twee praktijkverklaringen zijn vandaag uitgereikt bij Sligro Leiden, het leerbedrijf waar twee werkzoekenden vanuit Werkgeversservicepunt Holland Rijnland hun praktijkleerroute hebben doorlopen. Het servicepunt is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en SW-bedrijven.

Partners

De pilot praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo wordt mogelijk gemaakt door de MBO Raad,  NRTO, VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, Divosa, VNG, UWV, Cedris en SBB in opdracht van de ministeries van OCW en SZW.