Bijscholing in ontwikkeling voor restauratoren roerend erfgoed

Klok
Vertegenwoordigers uit het roerende restauratieveld kwamen bijeen om de bevindingen uit de arbeidsmarktverkenning te bespreken. Uit de arbeidsmarktverkenning blijkt dat er zowel op mbo-, hbo- en wo-niveau behoefte is aan bijscholing.

Art Restorers Association-Nederland (ARA), Restauratoren Nederland, het Restauratieconvergent en de Vereniging Restauratoren Noord meldden dat er onvoldoende scholingsmogelijkheden voor restauratoren waren. Daarom voerde bureau RaadSaam Erfgoedprojecten in opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap een arbeidsmarktverkenning uit. Het doel van het onderzoek was om de diversiteit aan restauratoren in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de bijscholingsbehoefte van deze beroepsgroep. Uit de arbeidsmarktverkenning blijkt dat er zowel op mbo-, hbo- en wo-niveau behoefte is aan bijscholing.

Restauratoren Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft voor de beroepsgroep een kwaliteitsregister ontwikkeld. ARA-Nederland, Restauratoren Nederland, het Restauratie Convergent en de Vereniging Restauratoren Noord werkten mee aan dit register. Met het Restauratoren Register worden de specialistische kennis, vaardigheden en praktijkervaring van de restaurator zichtbaar en meetbaar met behulp van een puntensysteem. Het register kan worden gebruikt als stimulans om invulling te geven aan de bijscholingsbehoefte en hier het aanbod op af te stemmen.

Vervolgafspraken

Het ERM, de gezamenlijke restauratorenverenigingen, het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen en betrokken partijen uit de branche gaan met elkaar verder in gesprek over hoe de behoefte aan specifieke (bij)scholing voor restauratoren in de praktijk kan worden vormgegeven. Gedacht wordt aan de ontwikkeling van modules die door verschillende disciplines tegelijkertijd kunnen worden gevolgd.

Meer weten? Bekijk het rapport of neem contact op met het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap.