Arbeidsmarktonderzoek voor de pianotechniek

De Vereniging voor Pianotechnici Nederland (VvPN) en de Nederlandse Piano-en muziekinstrumentenbond (NPMB) hebben behoefte aan nieuwe arbeidsmarktgegevens over de branche voor de pianotechniek. Het laatste onderzoek, het structuuronderzoek uitgevoerd door het toenmalige Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), dateert al weer uit 2009.

Periodiek maatwerkonderzoek is nodig voor kleinschalige specialistische beroepsgroepen, omdat deze informatie niet te verkrijgen is vanuit de standaard statistieken. Het Meld- en expertisepunt heeft in overleg met de branches besloten om – vanuit haar monitorende rol voor de pianotechniek – een arbeidsmarktonderzoek te laten uitvoeren om een goed beeld te krijgen van de arbeidsmarkt.

In een eerste werksessie met vertegenwoordigers van de betrokken branches en het Hout- en Meubileringscollege (HMC), die begin oktober plaatsvond, is de opzet van het onderzoek besproken. Vragen die aan de orde zullen komen in het onderzoek gaan onder andere over: het aantal werknemers in de branche, het aantal bedrijven, de omzet, de uitbreidings- en vervangingsvraag, de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zoals online verkoop enz. De vragen komen grotendeels overeen met de vragen die gesteld zijn in het structuuronderzoek van 2009 waardoor de ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar mooi inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Daarnaast zal in het uit te voeren onderzoek worden ingegaan op de aansluiting van de BOL-opleiding op de arbeidsmarkt en in hoeverre bedrijven open staan om leerbedrijf te worden, zowel voor de BOL-opleiding als een eventueel te ontwikkelen BBL-variant van de opleiding.

De aanpak van het onderzoek zal bestaan uit een combinatie van een online enquête onder de erkende (leer)bedrijven, leden van de brancheverenigingen en overige bedrijven actief in de pianotechniek. Het arbeidsmarktonderzoek gaat in oktober van start en zal aan het eind van het jaar worden opgeleverd.