André Steenhart, bestuurslid SBB overleden

Op maandag 9 november 2015 bereikte ons het droevige bericht dat André Steenhart, bestuurslid van SBB namens de mbo-docenten, op 6 november onverwacht is overleden.

De dag daarvoor vervulde hij nog op zijn karakteriserende wijze een actieve rol bij de bijeenkomst '100dagen SBB'. Hij was op 5 november in zijn element, een mooie manier om hem te herinneren. Sinds september 2014 was hij, namens de mbo-docenten actief in het algemeen bestuur SBB.
 
André Steenhart was ook in de wereld van de voormalige kenniscentra een goede bekende. Hij heeft vele jaren namens de Algemene onderwijsbond de onderhandelingen voor de cao kenniscentra gevoerd. En hij was een actief behartiger van de belangen van de medewerkers van de kenniscentra tijdens het transitieproces van de kenniscentra naar SBB.
 
Wij wensen zijn vrouw, familie, vrienden en collega's veel sterkte in deze moeilijke periode.