Alle werkprocessen geborgd

Opleidingscoördinator Ezra Dasberg en een student
'Snuffelstages' voor vmbo-leerlingen, stages en leerbanen voor studenten op mbo-niveau 2, 3 en 4 en stages met leuke opdrachten voor hbo- en wo-studenten. Bij Alfen in Almere schrijven ze leren in de praktijk met hoofdletters. Bij zo veel opleidingen horen evenzoveel werkprocessen. SBB hielp die in kaart te brengen. Een voorbeeld van de inzet van een adviseur praktijkleren.

Alfen levert al meer dan 75 jaar producten en diensten voor de distributie van elektrische energie – denk aan transformatorstations, schakelapparatuur en laadpunten voor elektrisch vervoer – en realiseert complete elektriciteitsnetten. Het bedrijf is buitengewoon actief voor studenten. Zo is er sinds 2008 een eigen bedrijfsschool, waar docenten van het Deltion College de bbl-studenten opleiden tot monteur. Het lokale bedrijvennetwerk VBA riep Alfen al drie maal uit tot stagebedrijf van het jaar en op de landelijke Dag van de Stagiair 2015 eindigde het bedrijf als tweede.

The sky is the limit

“Jaarlijks hebben we ruim honderd stagiairs en 25 bbl-studenten”, vertelt opleidingscoördinator Ezra Dasberg. “We vinden het belangrijk om jongeren een kans te geven. Stageplaatsen zijn bovendien een visvijver voor talent. Via de bedrijfsschool bieden we gemotiveerde studenten die het vak in de vingers hebben, graag een mooie toekomst. We moedigen ze ook aan om door te leren. Waar je wilt komen, kun je komen. The sky is the limit.”

Beoordelingsformulier

Adviseur praktijkleren Henk Harink overlegt regelmatig met Ezra over de werkprocessen die bij het erkende leerbedrijf aan de orde moeten komen. Om de praktijkopleiders van dienst te zijn en de kwaliteit van de stages en leerbanen te verhogen, maakte Henk voor elke opleiding een beoordelingsformulier. Daarop kunnen de praktijkopleiders afvinken welke werkprocessen hun studenten hebben afgerond. Ook staan er een paar korte vragen op die ze aan de studenten kunnen stellen. Tot slot is er ruimte om eventuele aandachtspunten te noteren.

Heel kritisch

Ezra: “Henk en ik liepen alle werkprocessen door. Hij stelde zich heel kritisch op. Viel een proces buiten de boot, dan bedachten we samen een oplossing om dat toch te borgen. De ene keer kan een werkproces in een volgende stage aan de orde komen, een andere keer vragen we een docent op school er extra aandacht aan te besteden. Dankzij de goede samenwerking met SBB leerden we scherper naar onszelf te kijken en wisten we het leren in de praktijk op ons bedrijf verder te professionaliseren.”