Alert-tool kleinschalige opleidingen

Landmeter
Om kwantitatieve ontwikkelingen binnen de kleinschalige opleidingen te volgen ontwikkelden onderzoekers van SBB in opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap de alert-tool. Met de tool is het mogelijk om in kaart te brengen waar een afname zichtbaar is in de instroom van een opleiding.

Met het instrument kan het Meld- en expertisepunt ontwikkelingen in kleinschalige opleidingen volgen.

Specifiek ontwikkeld

Het doel van het instrument is om de kwantitatieve ontwikkelingen binnen kleinschalige opleidingen (opleidingen met minder dan 100 studenten) te volgen. Op basis van actuele kwantitatieve onderwijsgegevens kan in een vroeg stadium inzicht gegeven worden in opleidingen die mogelijk bedreigd gaan worden. Bijvoorbeeld omdat de instroom van de opleiding afneemt of het aantal instellingen dat een opleiding aanbiedt terugloopt. Met het instrument is het mogelijk om kwalificaties te doorzoeken die voldoen aan specifieke variabelen en kunnen meerjarentrends worden gemaakt. Dit stelt het Meld- en expertisepunt in staat om voortijdig te signaleren en doelgerichte acties te ondernemen. Op deze wijze geeft het Meld- en expertisepunt invulling aan de taak tot het volgen van ontwikkelingen in het kleinschalig specialistisch vakmanschap en haar onderwijs.  

Breder inzetbaar

De alert-tool kan ook breder ingezet worden voor opleidingen die (nog) niet bedreigd worden, maar door de toekomstige krimp van het aantal studenten in het mbo, is het wel wenselijk om in een vroeg stadium inzicht te hebben in de ontwikkeling van het aantal studenten in een opleiding.