27 nieuwe en gewijzigde keuzedelen naar de minister

Student en praktijkopleider
23 maart presenteerde het bestuur van SBB 27 nieuwe en gewijzigde keuzedelen aan minister Van Engelshoven van OCW. Naar verwachting zal de minister de keuzedelen op korte termijn vaststellen.

Een voorbeeld van een verdiepend keuzedeel is Bierkennis. Omdat steeds meer bedrijven het bierassortiment uitbreiden neemt men graag mensen in dienst die een brede kennis hebben van dit assortiment. De kennis van de gast op het gebied van drank en spijs neemt toe. Daarom moet de kennis van de horecamedewerker meegroeien. In dit keuzedeel zijn specialistische kennis en vaardigheden opgenomen rondom het beoordelen van en adviseren over bier. Deze kennis kan worden ingezet bij het combineren van bieren en spijzen.

Voorbereiding pabo

Het keuzedeel Voorbereiding pabo is gericht op doorstroom. Dit keuzedeel bevat de toelatingseisen voor de pabo voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het keuzedeel biedt studenten die willen doorstromen naar de pabo, maar die niet aan deze toelatingseisen voldoen (havo-diploma of vavo-certificaat havo met aardrijkskunde, geschiedenis en biologie of natuurkunde), een voorbereiding op de landelijke toelatingstoetsen pabo. Naast deze vakkennis leert de beginnend beroepsbeoefenaar studievaardigheden te beheersen die belangrijk zijn voor studiesucces op de pabo.

Warmtepompen en warmteterugwinningsinstallaties

Het keuzedeel Warmtepompen en warmteterugwinningsinstallaties is voorgedragen om te verbinden aan een mbo-certificaat. In dit keuzedeel leert de beroepsbeoefenaar inspecties uitvoeren aan warmtepompen en warmteterugwinningssystemen. Hij leert hoe hij temperatuurverschillen in koude- en klimaatsystemen herkent en interpreteert en daarover advies uitbrengt. Voor wie in de branche al werkzaam is als eerste monteur en voor de servicemonteur in de installatiebranche is dit keuzedeel actueel als bijscholing.