De informatie uit het trendonderzoek verwerken wij tot online trendrapportages. De inzichten uit een trendrapport dienen onder meer als basis voor beroepenonderzoek, doelmatigheidsrapportages, het vernieuwen van kwalificatiedossiers, het onderbouwen van kans op werk prognoses en het opstellen van branchebeelden. Tot slot geeft het inspiratie bij het vernieuwen van bijvoorbeeld het opleidingsaanbod.

Maatwerk

Inspiratierapport circulaire economie

Met trendrapportages brengt SBB de trends en ontwikkelingen van sectoren en marktsegmenten in beeld. Naast continu trendonderzoek doen wij maatwerkopdrachten.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Handel

Meer weten over 'Slimme kleding', reverse commerce, customer journey? Lees het trendrapport Handel!

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Zorg, welzijn en sport

Hoe veranderen robots, sensoren en het Internet of Medical Things de zorg? En welke rol speelt Sport in de stap naar preventieve gezondheidzorg? Lees het hier.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Zakelijke dienstverlening en veiligheid

In dit rapport meer over slimme algoritmes, chatbots, doe-het-zelf samenleving, pro-actief beveiligen tot samenwerking in de keten.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Voedsel, groen en gastvrijheid

Nieuwe ontwikkelingen: van e-hospitality, machinelearning, de eiwit-transitie tot circulair voedingssysteem.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Techniek en gebouwde omgeving

Lees meer over: co-bots, circulair, modulair en integraal bouwen, BIM en de inzet van augmented reality.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Specialistisch vakmanschap

Lees meer over: toenemend gebruik van scan- en 3D-technieken, verschuivingen van taken, personalisering en co-ondernemerschap.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

Met trendrapportages brengt SBB de trends en ontwikkelingen van sectoren en marktsegmenten in beeld. Naast continu trendonderzoek doen wij maatwerkopdrachten.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport ICT en creatieve industrie

Wat is de invloed van ‘digital twins’, ‘social media’ en digital services op de sector ICTCI? Lees het hier.