Dashboards Basiscijfers jeugd

Basiscijfers Jeugd bestaat uit vijf interactieve dashboards, die hieronder toegelicht worden. Alle informatie is op landelijk- en arbeidsmarktregio niveau inzichtelijk en soms ook op gemeentelijk niveau. Daarnaast worden er jaarlijks regioschetsen gepubliceerd.

Vacatures

Het dashboard vacatures toont het aantal vacatures op mbo-niveau, per beroepsgroep. Daarnaast toont het de ontwikkeling van het aantal vacatures per kwartaal en per beroepsgroep. Dit geeft inzicht in waar vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Naar dashboard Externe link

Werkzoekenden

Het dashboard werkzoekenden toont de ontwikkeling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen onder jongeren. Ook kan je de verdeling naar opleidingsniveau (geen startkwalificatie, middelbaar, hoog) bekijken van het aantal jongeren dat bij UWV als werkzoekende geregistreerd staat. Dit geeft inzicht in het potentiële aanbod op de arbeidsmarkt.

Naar dashboard Externe link

Kansen

Dit dashboard toont de meest kansrijke opleidingen als het gaat om het vinden van een baan op niveau van de gevolgde opleiding (Baankans) en het vinden van een stage en leerbaan, per beroepsgroep en MBO-niveau. Daarnaast wordt weergegeven hoe jongeren vanuit de WW werk vinden in loondienst of via een uitzendcontract.

Naar dashboard Externe link

Studenten

Dit dashboard toont aantallen ingeschreven studenten en aantallen gediplomeerde, per beroepsgroep. Het gaat om bekostigbare en niet-bekostigbare mbo-studenten binnen het bekostigd onderwijs. Daarnaast is de ontwikkeling te zien van het aantal inschrijvingen en gediplomeerden per schooljaar en per leerweg bol of bbl.

Naar dashboard Externe link

Stages en leerbanen

Dit dashboard toont het aantal actieve en erkende leerbedrijven én het aantal beroepspraktijkvormingsovereenkomsten (bpvo’s) per beroepsgroep en per leerweg bol of bbl. Ook wordt de ontwikkeling van de bpvo’s getoond per schooljaar, waarbij de trend wordt weergeven per maand.

Naar dashboard Externe link

Regioschetsen

Jaarlijks worden er regioschetsen gepubliceerd. Elke arbeidsmarktregio heeft zijn eigen regioschets met daarin ontwikkelingen en een actueel beeld van mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeids- en stagemarkt. De onderwerpen die hierin aan bod komen kunnen verschillen per jaar en spelen in op belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten in de arbeidsmarkt.

Download Externe link

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt! Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Basiscijfers Jeugd via onderstaande aanmeldbutton. Je ontvangt 3 tot 4 keer per jaar updates over Basiscijfers Jeugd.