Nieuws

Nieuws

Allochtone studenten kunnen praktijkleren beter benutten

barometer-juni2015
Allochtone studenten kiezen minder vaak voor de combinatie leren en werken dan autochtone studenten, terwijl deze leerweg de kans op een baan aanzienlijk vergroot. Uit de SBB Barometer juni 2015 blijkt ook dat allochtone jongeren vaker voor economisch-administratieve opleidingen kiezen die minder kans op een leerplaats en werk bieden. Opvallend is dat allochtonen en autochtonen ongeveer even lang naar een leerplaats zoeken.
Lees verder

SBB steunt toekomstvisie mbo

Student werkt achter de pc
Op 10 juni 2015 verzond SBB een brief aan minister Bussemaker van OCW waarin de organisatie steun uitspreekt voor de gezamenlijk toekomstvisie voor het mbo van de MBO Raad, NRTO en JOB. SBB vraagt de minister om vertrouwen in de uitwerking van de plannnen van onderwijs en bedrijfsleven.
Lees verder

Minister Bussemaker te gast bij SBB

Dinsdag 9 juni vond het bestuurlijk overleg tussen OCW en SBB plaats bij SBB. Jet Bussemaker, minister van OCW, was te gast in Zoetermeer om de overdracht van de wettelijke taken naar SBB te markeren. 'Jullie zijn goed bezig', aldus de minister.
Lees verder

Basiscijfers Jeugd: UWV verstrekt minder uitkeringen

Het aantal jongeren met een WW-uitkering daalt de laatste maanden gestaag. Ook vragen jongeren minder vaak een uitkering aan bij UWV. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV vandaag uitbrengen. Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal vacatures voor mbo’ers het afgelopen half jaar 9% groter was dan in dezelfde periode vorig jaar. Verder kozen gediplomeerden uit het mbo in vergelijking met vorig schooljaar ongeveer even vaak voor doorleren in het onderwijs of om te gaan werken.
Lees verder

Wetsvoorstel overgang wettelijke taken kenniscentra aangenomen

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Hiermee gaan de wettelijke taken van de kenniscentra over naar SBB. De overdracht van taken en verantwoordelijkheden kan nu volgens planning op 1 augustus 2015 plaatsvinden.
Lees verder

Pagina's