Nieuws

Nieuws

Gratis online training voor praktijkopleiders

E-learning
Praktijkopleiders van erkende leerbedrijven kunnen zich gratis online bijscholen via SBB. De eerste module van de e-learning 'Objectief oordelen en feedback geven' is vanaf nu beschikbaar via MijnSBB.
Lees verder

Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen

Studenten van ROC de Leijgraaf
Minister Bussemaker (OCW) stuurde deze week een brief naar de Tweede Kamer waarin zij het advies van SBB over de slaag-zakregeling overneemt. Daarmee zou de regeling met twee jaar uitgesteld worden. Dat betekent dat in 2020-2021 keuzedelen volwaardig gaan meetellen voor het behalen van een mbo-diploma.
Lees verder

Opleidingen tot technicus service en onderhoud naar vier jaar

Student en praktijkopleider
De sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving adviseerde in april 2017, op dringend verzoek van het betrokken onderwijs en bedrijfsleven, om voor twee kwalificaties op niveau 4 een vierjarige opleidingstijd toe te kennen. De minister van OCW nam dit advies over.
Lees verder

Mbo-diner 2017 tussen de tanks

MBodiner2017
Maandag 4 september vond het jaarlijkse mbo-diner plaats. Traditioneel openen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, studenten en politiek gezamenlijk het nieuwe studiejaar. Dit jaar was Defensie de gastheer.
Lees verder

Financiële dienstverlening en Wft-eisen

Financiele dienstverlening
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is er geen nieuwe instroom meer mogelijk op het kwalificatiedossier Financiële dienstverlening met crebo 23190. Dit kwalificatiedossier bevat beroepsvereisten voor de Wet op het financieel toezicht (Wft) en leidt op voor adviseur financiële producten.
Lees verder

Pagina's