Nieuws

Nieuws

Kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen behouden

Op 26 februari jl. stuurde de minister van OCW haar beleidsreactie op het thema 'kleine, unieke opleidingen' naar de Tweede Kamer. De minister vindt dat het loket- en expertisepunt behouden moet blijven en wil deze bij SBB positioneren. De verdere uitwerking van dit loket- en expertisepunt zal de minister doen op voorstel van SBB.
Lees verder

Herziening: kwalificatiedossiers vastgesteld, keuzedelen naar Kamer

In de herziening van de kwalificatiestructuur mbo zijn twee grote stappen voorwaarts gezet. Alle beschikbare herziene kwalificatiedossiers zijn vastgesteld door de minister van OCW. Het wetsvoorstel voor de herziening, waarmee de introductie van keuzedelen een fundament krijgt, is naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder

Pagina's