Nieuws

Nieuws

Open dag op vso De Toekomst in Ede

Student en praktijkopleider
Woensdag 15 maart organiseert vso De Toekomst in Ede een open dag binnen het uitstroomprofiel Arbeid. De school is zeer te spreken over de Borisaanpak. Op de open dag delen de medewerkers hun ervaringen graag met vakgenoten, omdat ze zien dat de jongeren met een beperking veel kansen hebben op een goede arbeidsplaats in de regio.
Lees verder

Scholen en bedrijven werken samen aan toekomst landmeters

Landmeten
16 februari was er een eerste bijeenkomst van het flexibele marktsegment Klein uniek. Dit marktsegment onder de sectorkamer Specialistisch vakmanschap is speciaal ingericht voor meldingen die gericht aandacht verdienen om tot een duurzaam opleidingsarrangement te komen, met ondersteuning van het Meld- en expertisepunt. In deze eerste bijeenkomst voor de casus van de landmeters waren vertegenwoordigers van zeven scholen en een flinke vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven aanwezig.
Lees verder

Meld- en expertisepunt brengt situatie handboekbinders in kaart

Handboekbinders
De stichting Handboekbinden deed in december 2016 een melding bij het Meld- en expertisepunt. De stichting maakt zich zorgen over het behoud van de kennis en technieken van het beroep, vooral omdat er geen erkende reguliere opleiding voor bestaat. De stichting gaat uit van een arbeidsmarktbehoefte van maximaal vijf beginnende beroepsbeoefenaren per jaar. Zij zou graag een combinatietraject zien met bijvoorbeeld drukkers.
Lees verder

In de bres voor lijstenmakers en groen-erfgoedhoveniers

Lijstenmaker
Afgelopen periode werkte het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap aan arbeidsmarktverkenningen voor de beroepsgroepen lijstenmakers en groen-erfgoedhoveniers. Van beide arbeidsmarktverkenningen maken we nu een casebeschrijving, die we voorleggen aan de betreffende sectorkamer. Nu de arbeidsmarkt en ontwikkelingen duidelijk in beeld zijn, kunnen onderwijs en bedrijfsleven samen bouwen aan een duurzaam opleidingsarrangement.
Lees verder

Opleiding Gemotoriseerde tweewielers staat er weer stevig voor

Vlag van BOVAG
Een einde aan de opleiding Gemotoriseerde tweewielers omdat de docent op een roc met pensioen gaat. Zo willekeurig kan een besluit toch niet worden genomen, meent Hylke Warners van bracheorganisatie BOVAG. Warners trekt aan de bel en komt in overleg met negen roc’s en de sectorkamer tot een toekomstbestendig plan. Een voorbeeld van de goede samenwerking rond doelmatigheid.
Lees verder

Pagina's