Wetsvoorstel overgang wettelijke taken kenniscentra aangenomen

Logo van de Rijksoverheid
Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Hiermee gaan de wettelijke taken van de kenniscentra over naar SBB. De overdracht van taken en verantwoordelijkheden kan nu volgens planning op 1 augustus 2015 plaatsvinden.

Een belangrijke mijlpaal in het traject van transitie waarin de kenniscentra en SBB zich al enkele jaren bevinden. SBB heeft met grote zorgvuldigheid dit traject vormgegeven en daarbij ook voor velen kansen gecreëerd. Dit alles om een mooie en sterke organisatie neer te zetten en de doelen van SBB te realiseren: studenten krijgen de beste praktijkopleiding met perspectief op een baan en bedrijven hebben nu en in de toekomst voldoende instroom van gekwalificeerde vakmensen.

Het wetsvoorstel werd in september 2014 bij de Tweede Kamer ingediend.