Werkloosheid mbo-gediplomeerden daalt op onderdelen

tweewielertechniek
Het ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) kwam op 13 juli 2015 met nieuwe cijfers over de positie van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Tegelijk met het hbo daalt voor mbo’ers de werkloosheid. Zo is de werkloosheid voor gediplomeerde bol-studenten op niveau 1 en 3 gedaald van respectievelijk 38% en 13% naar 28% en 11%.

Het ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) kwam op 13 juli 2015 met nieuwe cijfers over de positie van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Tegelijk met het hbo daalt voor mbo’ers de werkloosheid. Zo is de werkloosheid voor gediplomeerde bol-studenten op niveau 1 en 3 gedaald van respectievelijk 38% en 13% naar 28% en 11%.  De werkloosheid op niveau 2 is gestegen en op bol-niveau 4 gelijk gebleven.
 
Bij de afgestudeerde bbl’ers is de gemiddelde werkloosheid met 6% duidelijk lager dan in de bol. Op de niveaus 1 en 3 van de bbl heeft er wel een stijging plaatsgevonden in vergelijking met  vorig  jaar met respectievelijk 3% en 4% naar 11% en 6%. Bbl-niveau 4 blijft op het lage peil van 4%.
 
De schoolverlatersgegevens worden nu berekend op basis van een werkweek van minimaal 1 uur en niet meer vanaf 12 uur per week. Dit vanwege de aansluiting met Europese definities.