Voor elke student een stageplaats

Bart van der Dussen en Janneke Binnendijk
Helma Verhoeven en Janneke Binnendijk zijn bpv-consulent op het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. Vindt een student geen stageplaats, dan helpen ze zoeken. Lukt het nog steeds niet, dan krijgt SBB een telefoontje. Dankzij het netwerk van erkende leerbedrijven in de regio, vindt uiteindelijk elke student een plek om te leren in de praktijk. Een voorbeeld van de inzet van een adviseur praktijkleren.

Om stageplaatsen te vinden voor studenten van de opleiding verkoper, gebruiken de bpv-consulenten een pluslijst. “Daarop staan supermarkten en detailhandels die voldoen aan de voorwaarden die SBB en wij belangrijk vinden voor een goed leerbedrijf”, legt Helma uit. “Een veilige werkomgeving en een praktijkopleider die de kerntaken en werkprocessen beheerst spreekt vanzelf. Maar we zien bijvoorbeeld ook graag dat erkende leerbedrijven meewerken aan docentenstages, gastlessen verzorgen en openstaan voor bedrijfsbezoeken.”

Paar uurtjes bellen

Door intensief samen te werken met adviseur praktijkleren Bart van der Dussen, blijft de pluslijst actueel. Bart: “Als er iets aan de hand is, krijg ik een seintje van de school en ga ik bij het leerbedrijf langs. Zo leer ik de bedrijven goed kennen en weet ik bij wie ik kan aankloppen als een stagiair een plekje zoekt. Recent zocht Janneke voor twintig studenten een stageplaats. Toen hebben we met elke student een gesprekje gevoerd en naar zijn wensen gevraagd. Na een paar uurtjes bellen met bedrijven, was voor alle twintig een aannamegesprek geregeld.”

Nog meer?

Is er nog meer waarvoor Helma en Janneke de hulp van SBB kunnen inroepen? Bart: “Hoor ik dat een bedrijf een vacature heeft voor een leerbaan, dan geef ik dat structureel door aan de school. Ik hou er ook een overzicht van bij, voor het geval de school vraagt om een bbl-student te plaatsen. Verder spraken we af dat de docenten, mentoren en consulenten mij bellen bij twijfels over de kwaliteit van een leerbedrijf, zodat ik actie kan ondernemen. En tot slot heb ik een overzicht van leerbedrijven die ook moeilijk plaatsbare studenten aan een stage of leerbaan willen helpen.”

Precies hetzelfde doel

“Dankzij de pluslijst en de samenwerking met Bart werd de kwaliteit van de bpv beduidend beter”, besluit Helma. “Hij heeft de knowhow om de student en het leerbedrijf te matchen. Wij weten weer meer over het profiel van de studenten. En de mentoren kennen de studenten en doen de beoordeling. Zo dragen we allemaal bij aan precies hetzelfde doel: dat studenten goed worden opgeleid.”