Vijfde mbo-diner focust op toekomst bbl

Minister van OCW Jet Bussemaker gaat met studenten in gesprek
Maandag 7 september organiseerde SBB in nauwe samenwerking met de MBO Raad, JOB, VNO/NCW-MKB en het ministerie van OCW voor de vijfde maal het mbo-diner. In de Onderzeebootloods te Rotterdam wisselden 210 genodigden uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de politiek van gedachten over het thema van dit jaar: de toekomst van de bbl.

Minister van OCW Jet Bussemaker opent het mbo-jaar. In haar toespraak legt de bewindsvrouw aan de hand van drie belangrijke veranderingen in de samenleving de genodigden drie vragen voor als ‘voedsel om te denken’: vakmanschap in transitie, vervagende grenzen tussen sectoren en opkomst van de regio.

Vervolgens is er een plenaire discussie over het thema, waarna de genodigden aan tafel verder met elkaar van gedachten wisselen. Ook studenten nemen actief aan de discussie deel, waaronder de mbo-uitblinkers, leden van JOB en enkele deelnemers aan WorldSkills, de wereldkampioenschappen voor beroepen. Verder zijn het beste leerbedrijf, de beste praktijkopleider en de docent van het jaar aanwezig.

Gastspreker en columnist van de Volkskrant Frank Kalshoven blikt terug op zijn eigen carrière, waarin hij veel kennis in de praktijk vergaarde. Kalshoven maakt zich zorgen over studenten die zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden. Iedereen zou tot aan de pensioenleeftijd in zijn eigen inkomen moeten kunnen voorzien. Dat vraagt meer succes in het initiële onderwijs en meer praktijkleren gedurende de carrière. Kalshoven vraagt zich af hoe we het mbo zouden inrichten als we blanco zouden beginnen en gaat daarover met studenten in gesprek.

De Onderzeebootloods ligt naast de RDM Campus, een innovatieve en praktijkgerichte omgeving waar studenten van onder meer het Albeda College en het Zadkine worden opgeleid. Voorafgaand aan het diner volgen veel genodigden er een interessante rondleiding. In de Onderzeebootloods bereiden en serveren studenten ook de gerechten.

Bij de afsluiting zegt SBB-voorzitter Michaël van Straalen dat er minder moet worden gesproken over systemen. Opleiden voor het vak hoort voorop te staan, met de onmisbare inbreng van het bedrijfsleven. Vicevoorzitter Jan van Zijl wenst bol en bbl beide te behouden. Hij vindt wel dat de leerwegen moeten worden vernieuwd, waarbij de uitvoering haalbaar moet zijn.

Tot slot bedanken Van Straalen en Van Zijl de genodigden voor hun deelname aan de discussies – in het bijzonder de studenten die bij dit vijfde mbo-diner met bedrijfsleven en onderwijs in gesprek gingen.

Bekijk ook de video-impressie van het evenement.