Verspaningstechnoloog wordt vierjarige opleiding

Verspaner
Minister van OCW Ingrid van Engelshoven heeft op verzoek van SBB een vierjarige opleidingstijd toegekend aan de kwalificatie Verspaningstechnoloog.

De kwalificatie Verspaningstechnoloog (crebo 25507) is toegevoegd aan bijlage 4 van de Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen. Voor de middenkaderopleidingen in deze bijlage kan de school een studieduur van vier jaar vaststellen.

De kwalificatie zelf is inhoudelijk ongewijzigd. Daarom bleef ook het crebonummer gelijk. Vanaf 1 augustus 2018 dienen studenten die met de opleiding starten voor 960 studiebelastingsuren aan keuzedelen te volgen.

Bekijk het besluit in de Staatscourant >