Verkenning leven lang ontwikkelen in specialistisch vakmanschap

Tandtechniek
Stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap (KUSV) heeft een verkenning uitgevoerd naar leven lang ontwikkelen voor zelfstandigen in kleinschalig specialistische beroepen. Er is meer aandacht voor ontwikkeling nodig bij de doelgroep, blijkt uit de verkenning.

Er is onderzoek gedaan naar stimulerende en faciliterende factoren. Op basis van drie portretten onder de doelgroep zijn drijfveren, belemmeringen en oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

Intrinsiek gemotiveerd

Uit de verkenning blijkt dat er meer aandacht nodig is voor leven lang ontwikkelen. Zelfstandige specialistische vakmensen krijgen nauwelijks ondersteuning bij een leven lang ontwikkelen. Vaak gaat het om individuele zoektochten naar een passend aanbod. Ook blijkt dat het gaat om vakmensen met hart voor het ambacht. Ze zijn veelal intrinsiek gemotiveerd om het beste product te maken en om ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden.

Jacco Vonhof, boegbeeld van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap en voorzitter commissie Leven Lang Ontwikkelen van SBB: “Het is voor Nederland van groot belang dat er gerichte aandacht komt en acties in gang worden gezet voor de groep van zelfstandige specialistische vakmensen. Generiek beleid is goed, maar moet voor deze groep worden aangevuld. De verkenning laat dat mooi zien. Hierbij is het ook van belang dat specifieke organisaties, zoals het Meld en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap, hun werk kunnen blijven doen”.  

PDF-pictogram een_leven_lang_ontwikkelen_bij_zelfstandigen_in_kleinschalig_specialistische_beroepen.pdf