Van leven lang ontwikkelen tot invloed van tech: terugblik op SBB-evenement ‘Beroep op de toekomst’

Maandag 29 maart vond het jaarlijkse evenement voor onze grote leerbedrijven plaats. Onder de titel ‘Beroep op de toekomst’ keken we met de aanwezigen naar de invloed van technologie op mbo-beroepen richting de toekomst.

Ook de sociale veranderingen kwamen aan de orde. Daarnaast vonden drie inspiratiesessies plaats, onder andere over de invloed van augmented en extended reality op beroepen. Generatie-expert Aart Bontekoning schoof aan om het belang van jeugdigheid van generaties in een bedrijf te onderstrepen.

Bij het evenement waren 150 deelnemers aanwezig van 80 grote erkende leerbedrijven met veelal meerdere vestigingen regionaal en of landelijk gevestigd. Directeur Uitvoering, Gerrit Veneboer legt uit waarom: “We willen hier een platform bieden om elkaar te inspireren en kennis te delen. Dit jaarlijkse evenement draagt daaraan bij.” Belang van dit evenement is om scherp te kijken naar de verandering van beroepen in de toekomst, rekening houdend met onder andere technologische ontwikkelingen. En waar we samen en vanuit eigen verantwoordelijkheid hierop kunnen inspelen.

Neemt een robot het werk over?

Wouter van der Torre, onderzoeker bij TNO, opent het evenement door het belang van de komst van technologie te benadrukken. Bijvoorbeeld in de vorm van robots: welke taken kunnen makkelijk en minder makkelijk vervangen worden door robots? Of kunnen we taken van medewerkers verlichten door ze te laten sámenwerken met robots?

Sidekick Samira el Oualid laat een aantal beroepen zien die door technologische ontwikkelingen veranderen. Een stitcher bijvoorbeeld, iemand die 360-graden-beelden “aan elkaar naait”. Een beroep waar nu veel vraag naar is, maar over vijf jaar waarschijnlijk verdwijnt omdat de technologie verandert. Volgens Van der Torre moeten we daarom goed nadenken over de implementatie van technologie door adaptief, innovatief en lerend te blijven, als mens en als organisatie.

Het belang van een leven lang ontwikkelen voor de toekomst

Het tafelgesprek “Gesprek over morgen” wordt geleid door host Pauline de Wilde. Tijdens dat gesprek gaat het vooral over leven lang ontwikkelen. Tina Boes, Klantgroepmanager Uitvoering bij SBB, legt uit welke rol SBB daarin heeft: “Het is noodzakelijk dat studenten, jong en oud, in hun stage en of leerbaan weten hoe beroepen in het bedrijf zijn veranderd en actief betrokken worden bij welke veranderingen een bedrijf voor zich ziet. Daarmee is bewustwording en het gesprek gewaarborgd. SBB verzamelt die kennis over verschillende beroepen. Gelukkig weten onderwijs en bedrijfsleven elkaar via SBB steeds beter te vinden om ook in de opleidingen snel veranderingen door te voeren.”

Inspiratiesessies

Halverwege het evenement kunnen de deelnemers kiezen tussen drie inspiratiesessies. Laila Rabhi, projectleider bij SBB, leidt een sessie over het nieuwe leren voor praktijkopleiders. SBB is continu in ontwikkeling, ook als het gaat om digitale ondersteuning voor praktijkopleiders. Met de zelfscan voor praktijkopleiders kan SBB een advies geven over de invulling van hun ontwikkeltraject. Laila stelt dat je pas optimaal kunt leren en innoveren, door te experimenteren.

XR-expert Nick van Breda kijkt met geïnteresseerden naar augmented reality, mixed reality en virtual reality als toepassing op beroepen in de toekomst. Maar ook hoe je het in kunt zetten bij een leven lang ontwikkelen. Wouter van der Torre en Rob van der Maarel, eveneens onderzoeker bij TNO, benadrukken in hun sessie het belang van lerende en innoverende organisaties. Volgens de onderzoekers zijn dat bedrijven die zo ingericht zijn dat ze proactief inspelen op veranderende omstandigheden en een leerrijke werkomgeving bieden aan werknemers.

Jeugdigheid van generaties bepaalt de toekomst van bedrijven

Aart Bontekoning, generatie-expert, legt in een masterclass de vergijzing in het Nederlandse bedrijfsleven bloot. Volgens hem is de toekomst van veel bedrijven afhankelijk van de jeugdigheid van alle generaties. Na een poll onder de deelnemers, blijkt iedereen het hiermee eens te zijn. Bontekoning vult daarop aan: “We moeten studenten betrekken bij het vormgeven van onderwijs en volop laten deelnemen in bedrijven, de jongste generatie van nu wil namelijk zelf bepalen over hun werk in de toekomst.” Zet niet de cultuur van de oudere generaties voort in je bedrijf, maar omarm de cultuur van de jongere generatie.

Mind-illusionist Jochem Nooyen

Ter afronding van het evenement geeft mind-illusionist Jochem Nooyen door middel van illusies een terugblik op de middag. Hij weet op een verrassende manier het publiek te entertainen en sluit af door te kijken naar de toekomst: “Samen kom je ontzettend ver.”

Gerrit Veneboer bedankt tot slot alle deelnemers, maar ook de leerbedrijven voor het creëren van stageplaatsen voor mbo-studenten, ondanks de beperkingen van de crisis.