Vakmanschap innoveren in het AmbachtenLab

AmbachtenLab
Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland start met een AmbachtenLab. Ervaren ambachtslieden gaan hier samen met studenten ambachten innoveren, om zo aan te sluiten op de huidige markt.

Het doel van het AmbachtenLab is om traditionele ambachtelijke kennis te behouden en te innoveren naar de vraag van de huidige markt. Hiervoor werken ervaren ambachtslieden samen met de nieuwe generatie. Met de overdacht van kennis en vaardigheden verkennen zij een duurzame productvernieuwing.

Samenwerking

In het AmbachtenLab werken maatschappelijke partners, mbo-opleidingen, kunstenaars en designers samen aan de innovatie van het ambacht. Ook worden verschillende musea betrokken. Het AmbachtenLab komt in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Wilt u meedenken aan de innovatie van ambachten in het AmbachtenLab? Neem dan contact op met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland via erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl.