Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd die UWV en SBB vandaag publiceren.

Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt. Maar niet elke regio is hetzelfde. Ook nemen we de cijfers van de stagetekorten mee. Momenteel wachten nog zo'n 3.000 mbo'ers op een stage, zeker in de sector zorg en welzijn. Terwijl er in die sector volop werk is, zo meldde CBS deze maand. Wat speelt er in de 35 regio’s op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs? De regioschetsen geven antwoord.

Cijfers van WW, DUO en Jobfeed

De regioschetsen laten per arbeidsmarktregio zien wat de arbeidsmarktkansen zijn voor jongeren. De data komt van UWV (instroom WW) en van SBB (aantal leerlingen en gediplomeerden volgens DUO, aantal vacatures volgens Jobfeed). De schetsen zijn vooral belangrijk voor professionals die zich bezighouden met kansen op de stage-, onderwijs- en arbeidsmarkt voor jongeren.

Bekijk de 35 Regioschetsen.

Nieuwe cijfers over gediplomeerden

Naast de regioschetsen bieden UWV en SBB met verschillende dashboards van de Basiscijfers Jeugd een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren. Begin december vernieuwden we de cijfers over gediplomeerde mbo-studenten. Zo hebben in de eerste helft van 2022 de meeste mbo-studenten een diploma op zak in de richting van:

  • Zorg (29.200)
  • Welzijn (10.600)
  • Retail (9.700)
  • Gastvrijheid (9.100)