Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen

Studenten van ROC de Leijgraaf
Minister Bussemaker (OCW) stuurde deze week een brief naar de Tweede Kamer waarin zij het advies van SBB over de slaag-zakregeling overneemt. Daarmee zou de regeling met twee jaar uitgesteld worden. Dat betekent dat in 2020-2021 keuzedelen volwaardig gaan meetellen voor het behalen van een mbo-diploma.

Keuzedelen zijn in 2016 ingevoerd in het mbo. Zo kunnen studenten zichzelf verdiepen of verbreden naar eigen behoefte. De gevolgde keuzedelen worden echter nog niet meegeteld voor het diploma. Bij invoering werd afgesproken dat dit vanaf volgend studiejaar (2018-2019) wel het geval zou zijn. Bij monde van SBB hebben beroepsonderwijs en bedrijfsleven echter aangegeven dat dat nog te vroeg zou zijn.

Ontwikkeling voltooien

Inmiddels zijn 850 keuzedelen ontwikkeld. 85% daarvan wordt ook al aangeboden door scholen. Voor een klein deel van de keuzedelen die nu vastgesteld zijn is ook examenstof beschikbaar. Veel moet nog worden ontwikkeld. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven hebben de komende twee jaar nodig om samen de ontwikkeling van keuzelen te voltooien, de examinering te kunnen garanderen en alles goed in te regelen in de werkprocessen van de scholen.

Zie ook: