Tweede tranche pilot praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo van start

Facilitair medewerker
Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW startte SBB in nauwe samenwerking met de Programmaraad vanaf november 2018 met de pilot praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo. 23 april wordt de tweede tranche opengesteld.

De pilot praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Perspectief op duurzaam werk vergroten

Het doel van de pilot is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk te vergroten. De invulling van trajecten voor de deelnemers in deze pilot is maatwerk. De praktijkleerroute kan een belangrijke opstap zijn naar werk en eventueel een basis vormen voor verder doorleren in het mbo. Voor werkgevers is het een mooi instrument om (potentiële) werknemers die (nog) geen bbl-diploma of mbo-certificaat kunnen behalen breder en beter inzetbaar te maken binnen het bedrijf.

Meer weten of deelnemen?

De pilot loopt tot en met 2020 en wordt landelijk of regionaal uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van mbo-instellingen, bedrijfsleven en partijen binnen het domein van werk en inkomen. Begin februari is aan dertien samenwerkingsverbanden deelname aan de eerste tranche toegekend. Op 23 april zal de tweede tranche worden opengesteld. De inschrijvingstermijn sluit op 27 mei. Informatie over de aanmeldprocedure volgt naar verwachting begin april op de website van SBB en op www.samenvoordeklant.nl

Informatiebijeenkomsten

Op 11 april van 10.00 tot 11.00 uur en op 18 april van 14.00 tot 15.00 uur zal op een centrale locatie in Nederland (omgeving Utrecht) een voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden.