TechniekRaad Noord-Holland treedt met één stem en één visie naar buiten

Student en praktijkopleider
Een serieuze gesprekspartner namens het technische bedrijfsleven in de regio, die met één stem en één visie naar buiten treedt. Met de oprichting van de TechniekRaad Noord-Holland werd in die behoefte voorzien. Een van de belangrijkste resultaten is het jaarlijkse visiedocument voor het onderwijs. Een voorbeeld van de goede samenwerking rond doelmatigheid.

Quirien van Ojen is coördinator/secretaris van de TechniekRaad Noord-Holland. “De technische sector bestaat niet als zodanig”, legt hij uit. “Installatietechniek, bouw, metaal, enzovoorts hebben allemaal hun eigen beleid, projecten en initiatieven, en die waren niet altijd even goed op elkaar afgestemd. Enkele jaren geleden telden we alleen al in Noord-Holland 400 projecten en activiteiten rond de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dat was niet altijd efficiënt en soms werkte het contraproductief. Als je op maandag een techniekpromotie-event organiseert in Zaandam en dinsdag doe je hetzelfde in Amsterdam-Noord, dan komen op beide events te weinig studenten om de kosten te dekken.”

Gemeenschappelijk techniekplan

Quirien begrijpt goed dat ondernemers bij hun brancheorganisaties erover klaagden, dat ze door de bomen het bos niet meer zagen. “Daarom namen Bouwend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNI in 2013 het initiatief voor de oprichting van de raad. Inmiddels sloot ook de procesindustrie zich aan. Om te beginnen namen we het voortouw bij het opstellen en uitvoeren van een gemeenschappelijk techniekplan in de regio. Daarbij betrokken we werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidingsfondsen, kenniscentra, provincie Noord-Holland, gemeenten, Kamer van Koophandel en scholen.”

Beroepen van de toekomst

Jaarlijks presenteert de raad een visiedocument met arbeidsmarktinformatie en ontwikkelingen in beroepen. “Wat dat betreft hebben we echt invloed en geven we de scholen zinvolle informatie. Dat gaat over onderwerpen zoals de instroom in het techniekonderwijs in het vmbo, mbo en hbo, de instroom op de arbeidsmarkt en beroepen van de toekomst. Meer dan de helft van de basisscholieren heeft straks – bij wijze van spreken – een vak dat nu nog niet bestaat. Hoe moeilijk het ook is: we moeten proberen om inzichtelijk te maken welke vakmensen we over vijf tot tien jaar nodig hebben, zodat we die visie aan het onderwijs kenbaar kunnen maken.”

Kans op stage, leerbaan en werk

“Zonder de feiten en cijfers van SBB was dit niet gelukt”, besluit Quirien. “Hun informatie is voor ons het uitgangspunt. Zo toont Kans op stage, leerbaan en werk heel duidelijk per opleiding en arbeidsmarktregio het actuele perspectief. Verder maken we intensief gebruik van de analyses van Stagemarkt.nl. Voor de inhoudelijke voorbereiding wordt de TechniekRaad ondersteund door een adviescommissie. Daarin zitten ook vakbonden en scholingsfondsen. We hebben ook experts van SBB voor de adviescommissie gevraagd. Zij weten wat wij nodig hebben, en wij helpen hen weer met onze informatie.”

Zie ook: