Statement bestuur SBB over discriminatie

Het bestuur van SBB heeft op 24 maart stilgestaan bij de berichtgeving in de media over het signaal dat het voor allochtone jongeren moeilijker is om een goede stageplaats te vinden.

Juist het mbo biedt voor allochtone jongeren kansen om tot een waardevol diploma en een baan te komen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de stageperiode.

Er kan altijd sprake zijn van een mismatch tussen leerbedrijf en student. Maar als we een signaal ontvangen over
mogelijke discriminatie op grond van welke aard dan ook in een leerbedrijf, dan gaan we in gesprek met het leerbedrijf en stemmen we af met de school. Als blijkt dat er daadwerkelijk en aantoonbaar sprake is van discriminatie dan trekt SBB de erkenning van het leerbedrijf in.

Uit de 250.000 leerbedrijven zoeken we voor de student samen met alle betrokkenen een passend alternatief zodat deze zijn diploma kan halen en een goede start op de arbeidsmarkt kan maken. SBB zal discriminatie, op welke grond dan ook, niet accepteren.