Per 27 oktober 2022 zijn er 3.177 tekorten aan stages en leerbanen. De afgelopen maand bleef het aantal tekorten nagenoeg gelijk. Ten opzichte van de meting op 29 september daalden de tekorten per saldo met 46 stageplekken.  

Voor de meeste opleidingen zijn er op dit moment géén tekorten. Voor opleidingen in de techniek en de zorg bijvoorbeeld staan leerbedrijven juist te springen om studenten een stage of leerbaan aan te bieden. Dit is belangrijke informatie voor jongeren die een (vervolg)opleiding in het mbo gaan kiezen en voor werkzoekenden die via om- en bijscholing aan de slag willen in een kansrijke sector.

Oorzaken stagetekorten

Om inzicht te krijgen in de oorzaken van de stagetekorten ten tijde van de coronacrisis heeft SBB de knelpunten op de stagemarkt in kaart gebracht en geanalyseerd. Waren de oorzaken corona-gerelateerd of legden ze juist structurele kwetsbaarheden op de stagemarkt bloot? In hoeverre verschillen de oorzaken per sectorkamer en wat leren de inzichten ons voor de toekomst?

De antwoorden op deze vragen zijn kort en bondig weergegeven in deze infosheet.

Bekijk de ontwikkeling van stagetekorten