Skills Navigator bijna afgerond

Sinds 2018 neemt SBB deel aan Skills Navigator, een project dat wordt gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland. Skills Navigator richt zich op een betere aansluiting tussen arbeidsvraag en -aanbod in de havengebieden in Nederland en België. Twee van de drie projectonderdelen zijn inmiddels afgerond.

In de grensregio is de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod een groot knelpunt. Het gevolg is een tekort aan geschoold personeel, terwijl tegelijk een deel van de bevolking werkloos is. Verschillende partijen uit Nederland en België nemen deel aan het project, waaronder SBB, maar ook UWV en de onderwijsinstellingen STC en Scalda.

Twee van de drie projectonderdelen zijn inmiddels afgerond:

  • Door bestaand onderzoek te reviewen, maakten de partners een inschatting van trends en ontwikkelingen en zorgen ze voor een overzicht van de benodigde 21e-eeuwse vaardigheden voor de havengebieden.

  • De partners verzamelden ruim dertig good practices, met scores voor kostprijs, rendement, schaalbaarheid, onderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden. Lees meer over deze werkgeversarrangementen.

Er wordt nog gewerkt aan het projectonderdeel oriëntering en matching. Dit draait om het ontwikkelen en inzetten van een webgebaseerd instrument voor matching, oriëntering en engagering van werkzoekenden, omscholers en herintreders.

Zie ook: